INTUCH-GULF ไม่ทิ้งกัน พากันร่วงแรง จากกรณีหุ้นสื่อ ITV

INTUCH-GULF ไม่ทิ้งกัน พากันร่วงแรง จากกรณีหุ้นสื่อ ITV

ข่าวสาร
June 12, 2023 by cryptocamping
Frame 721 - 2023-06-12T141356.480

วันนี้ 12 มิ.ย. INTUCH ได้ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นของ ITV ที่ผ่านมามีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ITV ไม่ตรงกับคลิปวิดีโอที่บันทึกการประชุม ซึ่งเป็นที่สนใจต่อสาธารณชนจำนวนมากในตอนนี้

ทางบริษัทได้รับทราบข้อมูลแล้ว จึงเร่งให้ทางคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของไอทีวี ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังนี้ทันที เพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายต่างๆ

โดย บริษัท ITV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ INTUCH ถือหุ้นอยู่ 52.92% นั้นก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ADVANC ด้วยเช่นเดียวกัน ในสัดส่วนที่ 40.44% ทำให้มีผลกระทบต่อหุ้น ADVANC ด้วย และทางด้าน GULF ก็นับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท INTUCH อีกด้วยที่สัดส่วน 41.19% และทาง GULF ยังถือหุ้นในบริษัท THCOM (เจ้าของไทยคม) อีกที่ 41.14% ทำให้มีผลกระทบต่อหุ้นในกลุ่มดังกล่าวทั้งหมด

โดยเปิดตลาดเช้านี้ หุ้น INTUCH ปรับตัวร่วงลงมา -2.01% หรือราคาปรับลงมาที่ระดับ 73.25 บาท หรือลดลง 1.50 บาท

และ หุ้นในกลุ่ม GULF ร่วงยกแผง หุ้น GULF ร่วงลงมาอยู่ที่ระดับ -2.66% หรือ หรือราคาปรับลงมาที่ระดับ 45.75 บาท หรือลดลง 1.25 บาท ส่วน ADVANC ปรับตัวลงมาที่ 216.00 บาท หรือลดลง -3.00 บาท หรือ -1.37% รวมถึงTHCOM -3.5%

Related posts