ไม่ไหวก็พัก!! JTS ขอพักธุรกิจเหมืองขุดชั่วคราว เล็งย้ายฐานเหมืองขุดไปต่างประเทศ

ไม่ไหวก็พัก!! JTS ขอพักธุรกิจเหมืองขุดชั่วคราว เล็งย้ายฐานเหมืองขุดไปต่างประเทศ

ข่าวสาร
February 24, 2023 by Cryptocamping
FtCmDfKuUdqChhFCfHiE

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ JTS เผยปี 65 พลิกขาดทุนสุทธิ 105.65 ล้าน จากปี 64 กำไรสุทธิ 221.04 ล้าน เหตุต้นทุนเหมืองขุดบิตคอยน์พุ่ง-ราคาเหรียญทรุด ลั่นปี 66 หยุดดำเนินธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยชั่วคราว หลังต้นทุนค่าไฟฟ้าสูง พร้อมกำลังพิจารณาย้ายฐานขุดบิตคอยน์ไปต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานปี 2565 มีขาดทุนสุทธิจำนวน 105.65 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 มีกำไรสุทธิ 221.04 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมปี 2565 จำนวน 2,303.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 425.86 ล้านบาท คิดเป็น 22.68% เทียบกับปี 2564

ขณะที่ ไตรมาส 4 ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ 241.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 311.72 ล้านบาท คิดเป็น 440.97%  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 245.67 ล้านบาท คิดเป็น5,294.61% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2565 ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 2,357.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 793.10 ล้านบาท คิดเป็น 50.71% เมื่อเทียบกับปี 2564 ประกอบด้วย – ต้นทุนขายและบริการ จำนวน 1,517.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124.68 ล้านบาท คิดเป็น 8.95% – ต้นทุนเหมืองขุดบิตคอยน์ จำนวน 632.88 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการขุดบิตคอยน์ จำนวน 271.26 ล้านบาท คิดเป็น 42.86% และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ จำนวน 361.62 ล้านบาท คิดเป็น 57.14% ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการขุดบิตคอยน์ที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากจำนวนเครื่องขุดบิตคอยน์ที่เพิ่มขึ้นจาก 325 เครื่องเป็น 2,641 เครื่อง

โดยบริษัทฯ ยังคงติดตามสภาวการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์อย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยเฉพาะต้นทุนค่าไฟฟ้าที่มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการหยุดดำเนินธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์เป็นการชั่วคราวตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 และพิจารณาทางเลือกในการย้ายฐานการขุดบิทคอยน์ไปยังต่างประเทศที่มีศักยภาพ ทั้งในด้านทรัพยากรต่างๆ และการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ต่ำ และจะต้องสามารถบริหารจัดการเครื่องขุดได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยของการเข้าถึงเครื่องขุดบิตคอยน์ เพื่อให้ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ของบริษัทสามารถแข่งขันในระดับสากล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

Related posts