Justin Sun ประกาศว่ายินดีที่จะเข้าซื้อ Bitcoin จำนวนกว่า 41,000 BTC จากรัฐบาลสหรัฐฯ

Justin Sun ประกาศว่ายินดีที่จะเข้าซื้อ Bitcoin จำนวนกว่า 41,000 BTC จากรัฐบาลสหรัฐฯ

ข่าวสาร
April 1, 2023 by sirapopv
photo_2023-04-01_15-25-26

Justin Sun ผู้ก่อตั้ง Tron และซีอีโอของ Huobi ได้ประกาศผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า ตัวเขายินดีที่จะเข้าซื้อ Bitcoin จำนวนกว่า 41,000 BTC ที่รัฐบาลจะทำการชำระบัญชีในปีนี้

Justin กล่าวว่า “เพื่อลดผลกระทบจากการเทขาย Bitcoin จำนวนมากจากรัฐบาลสหรัฐฯ ผมขอยื่นข้อเสนอในการซื้อ Bitcoin จำนวนนั้นทั้งหมด ที่ราคาต่ำกว่าราคาตลาด 10%”

รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ทำการยึด Bitcoin จำนวนกว่า 51,300 BTC มาจากคดี Ulbricht และได้ทำการขาย Bitcoin ออกไปแล้วกว่า 9,861 BTC ผ่านทาง Coinbase เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา และยังเหลือ Bitcoin ที่รอการชำระบัญชีอยู่อีกว่า 41,500 BTC

Related posts