กสิกรประกาศความสำเร็จ ออกหุ้นกู้ดิจิทัลสกุลเงินเยนเป็นรายแรก! เสนอขายมูลค่า 1.17 หมื่นล้านเยน

กสิกรประกาศความสำเร็จ ออกหุ้นกู้ดิจิทัลสกุลเงินเยนเป็นรายแรก! เสนอขายมูลค่า 1.17 หมื่นล้านเยน

ข่าวสาร
June 30, 2023 by cryptocamping
Frame 721 - 2023-06-30T153037.284

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทยเสมอมา และได้มีโอกาสช่วยผลักดันพัฒนา DIF Web Portal ด้วยการเข้าร่วมทดสอบระบบการออกหุ้นกู้ในระยะนำร่องเป็นรายแรก ๆ รวมทั้งยังเป็นรายเดียวที่เข้าร่วมโครงการทั้งในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้อีกด้วย

กสิกรไทยได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลสกุลเงินเยน ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 1 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 0.31% ต่อปี มูลค่า 11,700 ล้านเยน (ประมาณ 2,871 ล้านบาท) ให้กับนักลงทุนสถาบัน ซึ่งไม่เพียงตอบโจทย์เป้าหมายการระดมทุนของธนาคารเอง และตอบสนองความต้องการของนักลงทุนเท่านั้น แต่ที่สำคัญยังได้มีส่วนช่วยให้มั่นใจได้ว่า DIF Web Portal สามารถรองรับได้ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาระบบสำหรับกระบวนการและผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทอื่น ๆ ต่อไปในอนาคตได้

โดยในระยะนำร่องนี้ ธนาคารกสิกรไทยทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งธนาคารเป็นหนึ่งในผู้ออกหลักทรัพย์กลุ่มแรก จากทั้งหมด 4 ราย และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายเพียงรายเดียวที่มีส่วนร่วมในทุกธุรกรรม สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจของผู้ออกตราสารหนี้ที่มีต่อธนาคารในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย

Related posts