การไฟฟ้า ร่วมกับ ธปท และบีซีไอ ออก eLG on Blockchain เพิ่มความสะดวกสบายกับผู้ใช้ไฟฟ้า

การไฟฟ้า ร่วมกับ ธปท และบีซีไอ ออก eLG on Blockchain เพิ่มความสะดวกสบายกับผู้ใช้ไฟฟ้า

ข่าวสาร
June 2, 2023 by cryptocamping
Frame 721 (89)

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และบีซีไอ จับมือร่วมกันเปิดตัวบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน (eLG on Blockchain) เพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการ   โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการ ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ

นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน (eLG on Blockchain) ระหว่าง MEA กับ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับการทำธุรกรรมให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อถือได้ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

รองผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะองค์กรผู้ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งมั่นพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ครอบคลุมการดำเนินงานที่สำคัญใน 4 มิติ ซึ่งหนึ่งในนั้น ได้แก่ การยกระดับมาตรฐานของการบริการ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ในรูปแบบ Fully Digital Service เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่า ผ่านการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โดยการยกระดับงานดังกล่าว จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าของ MEA สามารถทำธุรกรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อถือได้ ทั้งกระบวนการขอวางหลักประกัน การต่ออายุหนังสือค้ำประกัน รวมไปถึงการส่งคืนเมื่อหมดภาระผูกพันอีกด้วย นอกจากนี้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ยังช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน ในส่วนของการจัดเก็บเอกสาร และการดูแลข้อมูล ตลอดจนลดขั้นตอนในการทำงาน ภายใต้ความปลอดภัยระดับสากล สามารถตรวจสอบเอกสารได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 100% ก้าวสู่การเป็นองค์กร Digital Utility ได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ MEA ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน กับ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา และได้เริ่มอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วน ก่อนจะขยายให้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่องต่อไป

Related posts