MicroStrategy เข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก 6,455 BTC มูลค่ารวมประมาณ 150 ล้านดอลลาร์

MicroStrategy เข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก 6,455 BTC มูลค่ารวมประมาณ 150 ล้านดอลลาร์

ข่าวสาร
March 28, 2023 by narutra
photo_2023-03-28_08-29-53

MicroStrategy ได้ซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก 6,455 BTC ที่ราคาเฉลี่ย 23,238 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ในช่วง 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายกว่า 150 ล้านดอลลาร์

ทำให้ตอนนี้ MicroStrategy ถือครอง Bitcoin อยู่ทั้งหมด 138,955 BTC ที่ราคาเฉลี่ย 29,817 ดอลลาร์ต่อ 1 BTC และมีมูลค่าประมาณ 3,880 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ Michael Saylor ผู้ก่อตั้ง MicroStrategy ยังประกาศว่า ได้มีการชำระสินเชื่อคืนให้กับ Silvergate แล้วด้วยส่วนลด 22%

Related posts