จำนวนซัพพลายของ Stablecoins BUSD ลดลงเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง 6 วันที่ผ่านมา

จำนวนซัพพลายของ Stablecoins BUSD ลดลงเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง 6 วันที่ผ่านมา

ข่าวสาร
February 20, 2023 by sirapopv
jon56

หลังจากที่ Paxos ประกาศว่าจะไม่มีการสร้าง Stablecoins BUSD ออกมาอีก เนื่องจากการกดดันของก.ล.ต. สหรัฐฯ ทำให้มี BUSD จำนวน 2,860 ล้านดอลลาร์ถูก Redeemed ออกจากตลาดไป

Supply ของ BUSD ในช่วง 6 วันที่ผ่านมามีจำนวนลดลง 17.77% โดยปัจจุบันเหลือ BUSD จำนวน 13,238 ล้านดอลลาร์อยู่ในตลาดเท่านั้น โดยอยู่ในการควบคุมของ Binance อยู่ถึง 10,900 ล้านดอลลาร์ และยังครองส่วนแบ่งการซื้อขายอยู่ที่ 7,240 ล้านดออลาร์ คิดเป็น 10.7% ของการซื้อขายทั่วโลก

Related posts