OKX เตรียมคืนสินทรัพย์มูลค่ากว่า 157 ล้านดอลลาร์จากบัญชีที่ถูกระงับไว้ให้กับ FTX และ Alameda Research

OKX เตรียมคืนสินทรัพย์มูลค่ากว่า 157 ล้านดอลลาร์จากบัญชีที่ถูกระงับไว้ให้กับ FTX และ Alameda Research

ข่าวสาร
March 31, 2023 by narutra
photo_2023-03-31_08-41-13

OKX สรุปแผนการส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูกอายัตไว้ ซึ่งเชื่อมโยงกับ Sam Bankman-Fried, FTX และ Alameda Research จำนวนกว่า 157 ล้านดอลลาร์

แผนการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ OKX ได้ทำการตรวจสอบว่า FTX และ Alameda Research ได้มีการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ OKX ก่อนที่จะล้มละลายหรือไม่

สินทรัพย์กว่า 157 ล้านดอลลาร์จะถูกโอนไปยังกองทุนล้มละลายของ FTX เพื่อช่วยในการปรับโครงสร้างของบริษัท

Related posts