Optimism เปลี่ยนชื่อเครือข่ายเป็น OP Mainnet เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “Superchain”

Optimism เปลี่ยนชื่อเครือข่ายเป็น OP Mainnet เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “Superchain”

ข่าวสาร
June 24, 2023 by Cryptocamping
photo_2023-06-24_21-21-50

Optimism เครือข่ายบล็อกเชนแบบ Layer-2 ได้เปลี่ยนชื่อเครือข่ายเป็น OP Mainnet เพื่อให้สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายแบบ Superchain

Optimism Foundation กล่าวว่า การเปลี่ยนชื่อให้แตกต่างนี้ เพื่อแยกระหว่างบล็อกเชน OP Mainnet และวิสัยทัศน์ในการเป็น Superchain ของ Optimism ออกจากกัน

ชื่อ OP Mainnet จะเป็นชื่อของพื้นฐานเครือข่าย Superchain ซึ่งปัจจุบันมี TVL มากกว่า 1,300 ล้านดอลลาร์

Related posts