ตลท. ตรวจพบ หุ้น OTO ถูก Force Sell กดราคาร่วงลงฟลอร์ ฟาก OTO แจงเกิดจากปัจจัยภายนอก ไม่ส่งผลต่อธุรกิจ

ตลท. ตรวจพบ หุ้น OTO ถูก Force Sell กดราคาร่วงลงฟลอร์ ฟาก OTO แจงเกิดจากปัจจัยภายนอก ไม่ส่งผลต่อธุรกิจ

ข่าวสาร
June 23, 2023 by cryptocamping
Frame 721 - 2023-06-23T112702.309

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าซื้อขายในหุ้น บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์ (OTO) สำหรับสภาพการซื้อขายในช่วงวันที่ 12-21 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขาย OTO ดังนี้

• ราคาปรับตัวลดลง -87.53% (จาก 16.2 บาท มาอยู่ที่ 2.02 บาท) ด้วยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 494 ล้านบาท ด้วยอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายเฉลี่ยที่ 21.69%

• การขายในช่วงแรกกระจุกในกลุ่มบุคคล วันละประมาณ 30-50% ของปริมาณการซื้อขาย ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง หลังจากนั้นยังคงพบการขายกระจุกตัวต่อเนื่องจากการ Force Sell เป็นส่วนใหญ่

• ขณะที่สัดส่วนการ Short Selling อยู่ที่ 0.005% ของปริมาณการซื้อขาย

• สัดส่วน Program trading อยู่ที่ประมาณ 1.60% ของปริมาณการซื้อขาย • ปัจจุบัน OTO ยังคงเป็นหลักทรัพย์ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1

ด้านนายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทวันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ ฯ ว่า บริษัทขอเรียนชี้แจง และขอให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่า การปรับตัวลดลงของราคาหุ้นของบริษัทนั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกและสภาวการณ์อื่น ๆ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท กล่าวคือ การปรับตัวลงของราคาหุ้นบริษัทนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ในปัจจุบัน สถานะทางการเงิน รวมถึงการดำเนินงานของบริษัทยังมีปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคง โดยบริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติ

Related posts