โอกาสหรือวิกฤต? S.F.Holding ยักษ์ใหญ่ขนส่งด่วนจีน เทคโอเวอร์ Kerry Express ซื้อหุ้น 73.18% กว่า 7 พันล้านบาท

โอกาสหรือวิกฤต? S.F.Holding ยักษ์ใหญ่ขนส่งด่วนจีน เทคโอเวอร์ Kerry Express ซื้อหุ้น 73.18% กว่า 7 พันล้านบาท

ข่าวสาร
February 7, 2024 by cryptocamping
Frame 1133 - 2024-02-07T111734.463

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท (แบบ 247-3) จากบริษัท เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อมของ S.F. Holding Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เสิ่นเจิ้น) ในฐานะผู้ประกาศเจตนา สำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 1,275,202,145 หุ้น (คิดเป็น 73.18% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

ซึ่งS.F. Holding Co., Ltd. เป็นผู้ให้บริการขนส่งด่วนภายใต้ชื่อ SF Express โดยเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรชั้นนำของจีน โดยมีเครือข่ายทั้งทางอากาศและทางบกที่ดีที่สุดในประเทศจีน ซึ่งครอบคลุมไปถึงการผลิต การจัดหาจัดซื้อ การทำตลาด และการกระจายสินค้า

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯล่าสุด งวด 9 เดือนของปี 2566 ผู้ถือหุ้น 5 รายแรก ประกอบด้วย

1.บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นจำนวน 907,200,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 52.06%

2.บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 269,230,900 หุ้น  สัดส่วน 15.45%

3.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 88,100,000 หุ้น สัดส่วน 5.06%

4.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 24,344,019 หุ้น สัดส่วน 1.40%

Related posts