ก.ล.ต.เชือดอดีต CEO Zipmex อีก กรณีแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงซึ่งควรแจ้งแก่ประชาชน

ก.ล.ต.เชือดอดีต CEO Zipmex อีก กรณีแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงซึ่งควรแจ้งแก่ประชาชน

ข่าวสาร
February 8, 2024 by cryptocamping
Frame 721 (38)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษ นายเอกลาภ ยิ้มวิไล อดีตกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด หรือ “Zipmex ประเทศไทย” ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณีการทุจริตหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน และโดยการหลอกลวงนั้นทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากประชาชน รวมทั้งกรณีกระทำหรือยินยอมให้กระทำการลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชีหรือเอกสารของ Zipmex ประเทศไทย เพื่อลวงบุคคลใด ๆ

ก.ล.ต. ตรวจพบว่า สินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่อยู่ใน Z Wallet ถูกโอนออกไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลปลายทางในต่างประเทศ ตั้งแต่ก่อน Zipmex ประเทศไทย จะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ Zipmex ประเทศไทย ยืนยันแต่อย่างใด จึงพิจารณาได้ว่า Zipmex ประเทศไทย ได้กระทำการหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ และปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าใช้บริการ Zipup/ZipUp+ โดยโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามายัง Z Wallet เนื่องจากเข้าใจว่าทรัพย์สินของตนยังไม่ได้มีการโอนออกไปเพื่อหาผลประโยชน์ที่อื่น นายเอกลาภในฐานะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Zipmex ประเทศไทย ในขณะนั้น ได้กระทำการอันเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 82 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ)

นอกจากนี้ การที่ Zipmex ประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่นำส่งรายงานข้อมูลทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศของ ก.ล.ต. ได้นำส่งรายงานข้อมูลทรัพย์สินของลูกค้าด้วยข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ ก.ล.ต. ตรวจสอบพบ จึงพิจารณาได้ว่า เข้าข่ายเป็นความผิดกรณีลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชีหรือเอกสารของนิติบุคคลหรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้น เข้าข่ายกระทำความผิดตามมาตรา 88 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

Related posts