SEC ทำการยื่นฟ้องแพลตฟอร์ม Beaxy ในข้อหาละเมิดกฏหมายหลักทรัพย์

SEC ทำการยื่นฟ้องแพลตฟอร์ม Beaxy ในข้อหาละเมิดกฏหมายหลักทรัพย์

ข่าวสาร
March 30, 2023 by sirapopv
photo_2023-03-30_08-17-03

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ได้ยื่นฟ้องแพลตฟอร์ม Beaxy ในข้อหาละเมิดกฏหมายหลักทรัพย์ เนื่องจากให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนตามกฏหมาย

รวมไปถึงเสนอขายโทเค็น Beaxy (BXY) ที่ไม่ได้จดทะเบียน นอกจากนี้ Artak Hamazaspyan ผู้ก่อตั้ง ยังโดนข้อหายักยอกเงินอย่างน้อย 900,000 ดอลลาร์อีกด้วย

Beaxy กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ 3 แล้วที่ถูกหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ยื่นฟ้องในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

Related posts