กลต.แนะอย่าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ถ้ายังไม่รู้ 5 สิ่งนี้!

กลต.แนะอย่าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ถ้ายังไม่รู้ 5 สิ่งนี้!

ข่าวสาร
June 28, 2023 by cryptocamping
Frame 721 (63)

ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง การลงทุนในสินทรัพย์รูปแบบใหม่อย่างสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างบล็อกเชนก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน และอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นรวดเร็วจนอาจรับและปรับตัวไม่ทันก็เป็นได้ หากผู้ลงทุนยังไม่มีความเข้าใจสินทรัพย์ประเภทนี้ดีพอ

ปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. เร่งดำเนินงานในหลายด้านพร้อมกันเพื่อกำกับดูแลตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีความท้าทายใหม่ในหลายประเด็น รวมถึงกลไกตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และที่สำคัญคือ การให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม

5 เรื่องต้องรู้ก่อนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

– ก่อนตัดสินใจลงทุน จะต้องทราบก่อนว่าสินทรัพย์ที่จะลงทุนคืออะไร

– ผู้ให้บริการน่าเชื่อถือหรือไม่ ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า

– สินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมีกลไกอย่างไร มีข้อดี ข้อเสีย ที่ต้องระวังไหม

– มีความเสี่ยงอะไรบ้างในการลงทุน

– รู้ข้อจำกัดและระดับการรับความเสี่ยงของตัวเอง

เพราะการให้ความรู้ถือเป็นเกราะป้องกันที่จะปกป้องผู้ลงทุนได้ การกำกับดูแลจะช่วยลดความเสี่ยงได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เช่น ความเสี่ยงการถูกหลอกลวง/การถูกเอาเปรียบ จากดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ตามความเสี่ยงในด้านอื่น ๆ ยังคงมีอยู่ เช่น ความเสี่ยงทางธุรกิจของโครงการ ความเสี่ยงจากราคาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผันผวน เป็นต้น

ก.ล.ต. จัดข้อมูลความรู้โลกสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ฟรีได้ที่ www.seccryptoacademy.com

Related posts