หรือจะขึ้นรถ! ก.ล.ต. เตรียมทบทวนเรื่อง Bitcoin ETF เพื่อให้เกิดความชัดเจน คาดเข้าที่ประชุมเดือนนี้!

หรือจะขึ้นรถ! ก.ล.ต. เตรียมทบทวนเรื่อง Bitcoin ETF เพื่อให้เกิดความชัดเจน คาดเข้าที่ประชุมเดือนนี้!

ข่าวสาร
March 1, 2024 by cryptocamping
Frame 1133 - 2024-03-01T132256.842

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำลังเร่งพิจารณาเรื่องกองทุนรวมสามารถลงทุนใน bitcoin ETF สัดส่วนไม่เกิน 20% ของพอร์ตลงทุนในระดับนโยบาย โดยคาดว่าจะนำเสนอเเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการก.ล.ต. ในเดือน มี.ค. 2567 นี้

เพื่อให้เกิดความชัดเจน มีความยืดหยุ่น ไม่ให้เกิดการทับซ้อนกันระหว่างกรณีที่นักลงทุนไปลงทุนด้วยตัวเอง ผ่านตัวกลางอย่าง บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หรือนักลงทุนนำเงินลงทุนไปให้ผู้จัดการกองทุนบริหารจัดการ (บลจ.) โดยยังคงยึดหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังคงห้ามกองทุนรวมเข้าลงทุนโดยตรงในคริปโทเคอร์เรนซี่

ซึ่งหลักเกณฑ์การลงทุนดังกล่าว ยังมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาทบทวนกันใหม่อีกหลายส่วน เช่น หลักเกณฑ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ที่บอร์ด ก.ล.ต.เคยให้แนวทางไว้เป็นอย่างไร เพราะเดิมยังไม่มีการประกาศเรื่อง spot bitcoin ETF ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่เข้าข่ายระหว่างหลักทรัพย์ กับ บิตคอนย์

Related posts