ก.ล.ต. สุดฟิตยกเครื่องเกณฑ์กำกับ SET ตั้งแต่ IPO ยันเพิกถอน หวังปราบทุจริต

ก.ล.ต. สุดฟิตยกเครื่องเกณฑ์กำกับ SET ตั้งแต่ IPO ยันเพิกถอน หวังปราบทุจริต

ข่าวสาร
February 8, 2024 by cryptocamping
Frame 1133 (46)

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวในงาน Media Briefing “เกาะติดภารกิจ ก.ล.ต. ป้อง ปราม ปราบ ยกระดับ บจ.เข้มแข็ง” ว่า ตามที่ได้มีการประกาศแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือ ให้กลับมาสู่ตลาดทุนไทยโดยเร็ว

ซึ่งบอร์ด ก.ล.ต.ก็ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งองคาพยพตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอแล้ว

สำหรับเกณฑ์ใหม่เข้า SET กำหนดจะต้องมีกำไรมากกว่า 75 ล้านบาท (เดิม 30 ล้านบาท) ต้องมีส่วนผู้ถือหุ้นหลัง IPO มากกว่า 800 ล้านบาท (เดิม 300 ล้านบาท) และมากกว่า 100 ล้านบาท (เดิม 50 ล้านบาท) และกำไร 2-3 ปีล่าสุดเข้า SET ต้องมีมากกว่า 125 ล้านบาท (เดิม 50 ล้านบาท) ขณะที่ทุนชำระแล้วหลัง IPO ในการเข้า SET ปรับลดเหลือ 100 ล้านบาท (เดิม 300 ล้านบาท)

ในส่วน mai ต้องมีกำไรมากกว่า 25 ล้านบาท (เดิม 10 ล้านบาท) และกำไร 2-3 ปีล่าสุด มากกว่า 40 ล้านบาท (เดิมไม่กำหนด) ขณะที่ทุนชำระแล้วหลัง IPO ในการเข้า mai กำหนดไว้ที่มากกว่า 50 ล้านบาท ทั้งนี้กำหนดให้เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2568

และจะปรับปรุงกฎเกณฑ์กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่จะจดทะเบียนโดยอ้อม (Backdoor Listing) และการย้ายกลับมาซื้อขาย (Resume Trade) ให้มีความเข้มข้นเทียบเท่ากับการเสนอขายหุ้น IPO รวมถึงการยกระดับการแจ้งเตือนผู้ลงทุน และการเพิกถอนบริษัทที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 เม.ย. 2567

รวมทั้งจะให้มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยสำหรับบริษัทจดทะเบียน ทรัสต์ กองทุนต่าง ๆ จาก 10 รายแรก เพิ่มเติมรายที่ถือตั้งแต่ 0.5% ของทุนที่ชำระแล้ว/จดทะเบียน ก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลด้วย ซึ่งเรื่องนี้ดำเนินการได้เร็ว โดยจะให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มี.ค. 2567

Related posts