ผลงาน ฉ่ำๆ! เลขาก.ล.ต.เข้ามาทำงานแค่ 6 เดือน ฟื้นความเชื่อมั่น ยกระดับตลาดทุน ทั้ง ป้อง-ปราม-ปราบ

ผลงาน ฉ่ำๆ! เลขาก.ล.ต.เข้ามาทำงานแค่ 6 เดือน ฟื้นความเชื่อมั่น ยกระดับตลาดทุน ทั้ง ป้อง-ปราม-ปราบ

ข่าวสาร
May 17, 2024 by cryptocamping
Frame 1130 (15)

หลังจาก พรอนงค์ บุษราตระกูล เข้ามานั่งตำแหน่ง เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ครบ 6 เดือน นับตั้งแต่เดือน ตุลาคม 66 ถึง เมษายน 67 เรียกว่าต้องมีเรื่องสะสางมากมาย

แต่ก็ดำเนินภารกิจยกระดับ Trust & Confidence ในตลาดทุนไทย ด้วย “มาตรการ ป้อง-ปราม-ปราบ” เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนด้วยการทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างหนักและใกล้ชิดในการ Check and Balance ร่วมกัน และมีกระบวนการตรวจสอบเพิ่มเติมในประเด็นที่ทุกฝ่ายมีข้อสงสัย รวมถึงประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย  เช่น ดีเอสไอ , สำนักงานอัยการ สำหรับเคสที่อยู่ในความสนใจของประชาชชน และมีผลกระทบเป็นวงกว้าง อย่างกรณีหุ้น STARK , MORE และ Zipmex ที่มีความคืบหน้ามาโดยตลอดในการผลักดันการบังคับใช้กฎหมาย

Related posts