ก.ล.ต. ชี้หลอกลงทุนเป็นวาระแห่งชาติ เปิดสายด่วน 1207 กด 22 พร้อมร่วมมือ Meta และ Line ปิดเพจปลอมใน 2 วัน!

ก.ล.ต. ชี้หลอกลงทุนเป็นวาระแห่งชาติ เปิดสายด่วน 1207 กด 22 พร้อมร่วมมือ Meta และ Line ปิดเพจปลอมใน 2 วัน!

ข่าวสาร
November 7, 2023 by cryptocamping
Frame 721 (13)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการรับข้อมูลข่าวสารและการใช้งานเพื่อสื่อสาร และได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกให้ลงทุนผ่านรูปแบบและช่องทางใหม่ ๆ ด้วย รวมถึงแนวโน้มของการหลอกลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งใจยกเรื่องการหลอกลงทุนเป็น “วาระแห่งชาติ” เพราะต้องการให้ตลาดทุนไทยเป็นช่องทางในเรื่องการออมเงินและลงทุนระยะยาว เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตอยู่ดีกินดี (well-being)

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้เปิดให้มีช่องทาง “สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน” เพื่อให้เป็นช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการหลอกลงทุนโดยตรง โทร. 1207 กด 22 หรือแจ้งผ่านระบบรับแจ้งบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/scamalert) หรืออีเมล์ scamalert@sec.or.th

รวมถึงจะประสานกับ Meta (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Facebook และ Instagram รวมทั้งประสาน LINE (ประเทศไทย) เพื่อปิดกั้นช่องทางของมิจฉาชีพในแพลตฟอร์มดังกล่าว หรือปิดเพลปลอมโดยเร็วภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นกับประชาชน

Related posts