ก.ล.ต.แนะให้! ผู้ใช้งานต้องทำอย่างไร? ในวันที่ Zipmex โดนเพิกถอนใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ก.ล.ต.แนะให้! ผู้ใช้งานต้องทำอย่างไร? ในวันที่ Zipmex โดนเพิกถอนใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ข่าวสาร
June 11, 2024 by cryptocamping
Frame 1124 (12)

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ทาง ก.ล.ต. มีประกาศอย่างเป็นทางการว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

โดย Zipmex ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจำกัดซึ่งมีสิทธิหน้าที่และความรับผิด ตลอดจนอาจถูกฟ้องร้องตามกฎหมายได้

ผู้ใช้งานควรดำเนินการอย่างไร? กรณี Zipmex ถูกเพิกถอนจากการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

1. หลังจากบริษัทถูกถอนใบอนุญาตแล้ว ลูกค้าของบริษัทต้องทำอะไรต่อไป

กรณี Trade wallet

ลูกค้าที่มีสินทรัพย์ใน Trade wallet จะต้องติดต่อกับ Zipmex ทางอีเมล support.th@zipmex.com เพื่อขอโอนสินทรัพย์ออก

ทั้งนี้ บริษัทได้โอนเงินบาทไปยังบัญชีที่ลูกค้าผูกไว้กับบริษัทเมื่อ วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 และประกาศทางเว็บไซต์ https://updates.zipmex.co.th/?p=289470&lang=th สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสินทรัพย์ดิจิทัลขั้นต่ำที่จะสามารถโอนออกจากบัญชีได้จะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่าค่าธรรมเนียม (ค่าแก๊สและค่าดำเนินการ) ในการโอนบนเครือข่ายบล็อคเชน

ปัจจุบันบริษัทจัดเก็บทรัพย์สินดิจิทัลของลูกค้าไว้กับผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สินดิจิทัลที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศกำหนด

ก.ล.ต. แนะนำให้… (1) หมั่นติดตามอีเมลแจ้งการโอนทรัพย์สินจากบริษัท (รวมถึง junk email) (2) เก็บอีเมลการขอโอนทรัพย์สินดิจิทัลและการติดต่อกับบริษัทไว้เป็นหลักฐาน (3) หมั่นตรวจสอบกระเป๋าปลายทางตามที่แจ้งไว้กับบริษัท เมื่อพบว่ามีทรัพย์สินดิจิทัลโอนเข้ามาควรตรวจสอบว่าถูกต้องตรงตามคำขอถอนทรัพย์สิน (ตามข้อ 2) (4) กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ ให้ตรวจสอบอีเมลในกรณีที่บริษัทอาจขอให้ส่งเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม หรืออาจสอบถามพนักงานบริการลูกค้าทางข้อความ Facebook (Messenger) ของบริษัท และ/หรือติดต่อ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและชี้เบาะแส” ของ ก.ล.ต.

กรณี Z-wallet

สำหรับสินทรัพย์ใน Z-wallet เนื่องจากปัจจุบัน ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษนายเอกลาภ ยิ้มวิไล อดีตกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ตามมาตรา 82 และ 88 จากที่พบว่า สินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าซึ่งควรจะมีอยู่จริง (ตามที่บริษัทรายงาน) ได้ถูกโอนออกไปก่อนที่จะให้ลูกค้ากดรับ Terms and Conditions ใหม่ ซึ่งการพิจารณาความผิดดังกล่าวนี้ ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญา ดังนั้น ผู้เสียหายสามารถนำข้อมูลการกล่าวโทษดังกล่าวไปประกอบการแจ้งความหรือฟ้องร้องดำเนินคดีได้ หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและชี้เบาะแส” โทร. 1207 กด 8

2. หากลูกค้าไม่สามารถติดต่อ Zipmex ได้ ก.ล.ต. จะช่วยเหลืออย่างไร

สามารถติดต่อที่ ก.ล.ต. เพื่อช่วยให้ประสานกับบริษัทได้ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและชี้เบาะแส” โทร. 1207 กด 8 หรืออีเมล info@sec.or.th หรือ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.

3. การเพิกถอนใบอนุญาต มีผลต่อการดำเนินคดีต่อ Zipmex ในกรณีต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร

การเพิกถอนใบอนุญาต ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินคดี เป็นการดำเนินการคนละส่วน โดยหลังจากถูกเพิกถอนการอนุญาตแล้ว Zipmex ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจำกัดซึ่งมีสิทธิหน้าที่และความรับผิด ตลอดจนอาจถูกฟ้องร้องตามกฎหมายได้

กรณีการกล่าวโทษนายเอกลาภ ยิ้มวิไล เข้าข่ายกระทำความผิดตามมาตรา 82 และ 88 การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญา ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับผู้กระทำผิดกฎหมายในชั้นอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน และการสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ

กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สรุปผลการสอบสวน Zipmex มีความผิดฐาน “ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน” ตาม พ.ร.ก. การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และความผิดตาม มาตรา 75 แห่ง พ.ร.ก. พรก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ นั้น ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ส่งสำนวนให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ซึ่งปัจจุบัน DSI อยู่ในชั้นพิจารณา ทั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญา

4. ก.ล.ต. จะช่วยเหลือเยียวยาหรือหาทางออกให้กับกลุ่มผู้เสียหายจาก Zipmex อย่างไร?

Related posts