ส่องกรุนายก เศรษฐา รวมคู่สมรส มั่งคั่งกว่าพันล้านบาท พร้อมยื่นเพิ่มเติมถือสินทรัพย์ดิจิทัล SiriHubA

ส่องกรุนายก เศรษฐา รวมคู่สมรส มั่งคั่งกว่าพันล้านบาท พร้อมยื่นเพิ่มเติมถือสินทรัพย์ดิจิทัล SiriHubA

ข่าวสาร
June 18, 2024 by cryptocamping
Frame 1124 (23)

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย) เป็นบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2566 ซึ่งเป็นการยื่นเพิ่มเติม โดยพบว่ามีทรัพย์สินของตนเองและคู่สมรสรวมทั้งสิ้นกว่า1,020,668,683 บาท และมีหนี้สินจำนวน 10,182,549 บาท

และมีการยื่นเพิ่มเติม โดยแนบเอกสารรับรองการถือครองสินทรัพย์เพิ่มเติมเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ในรูปโทเคนดิจิทัล หรือ SiriHubA จำนวน 310 หน่วย มูลค่า 2,907 บาท และเงินฝาก จำนวน 197,048 บาท โดยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 199,956 บาท ซึ่งเก็บรักษาไว้กับศูนย์ซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัลบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด จึงทำให้บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่เคลื่อนไหว โดยก่อนหน้านี้ยังไม่มีรายการทั้งซึ่งการแสดงบัญชีทรัพย์สินดิจิทัลในการถือครองเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2566 พบว่านายเศรษฐา มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,020,468,727 บาท โดยครั้งนี้มีการแสดงบัญชีเพิ่มสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามาในรูปของดิจิทัลโทเคน จำนวน 310 หน่วย มูลค่า 2,907 บาท และเงินบาทอีกจำนวนกว่า 197,048 บาท

 

Related posts