ตลาดหลักทรัพย์ฯวิเคราะห์เอง เหตุต่างชาติเทขายหุ้นไทย เผยปี 2566 ขายสุทธิ 1.92 แสนล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์ฯวิเคราะห์เอง เหตุต่างชาติเทขายหุ้นไทย เผยปี 2566 ขายสุทธิ 1.92 แสนล้านบาท

ข่าวสาร
February 24, 2024 by cryptocamping
Frame 1133 - 2024-02-24T144041.823

ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยว่าในปี 2566 ที่ผ่านมา พบว่ามูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย ณ สิ้นปี 2566 ปรับตัวลดลงจากสิ้นปีก่อน โดย ณ สิ้นปี 2566 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวมกว่า 5.11 ล้านล้านบาท ลดลงจาก 6.03 ล้านล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 หรือลดลง 15.3% ใกล้เคียงกับ SET Index  ที่ลดลง 15.2%

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยที่ปรับลดลง เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์เป็นสำคัญ

โดยสัดส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด (market cap) ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ระดับ 29.39% ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2565 ที่ระดับ 29.62% ขณะที่ในปี 2566 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการซื้อขายหุ้นรวมกว่า 13.13 ล้านล้านบาท หรือสูงถึง 2.5 เท่าของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ  และเมื่อพิจารณามูลค่าการซื้อขายสุทธิ ที่จำแนกตามกลุ่มหลักทรัพย์ตามสิทธิการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น พบว่า

Related posts