ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชี้การซื้อขาย TPL ผิดปกติหลังพุ่ง 109% ทั้งมีการซื้อกระจุกตัวในกลุ่มบุคคลและเก็งกำไรด้วย P/E P/BV สูง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชี้การซื้อขาย TPL ผิดปกติหลังพุ่ง 109% ทั้งมีการซื้อกระจุกตัวในกลุ่มบุคคลและเก็งกำไรด้วย P/E P/BV สูง

ข่าวสาร
July 1, 2023 by cryptocamping
Frame 721 - 2023-07-01T112723.721

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ข้อเท็จจริงและข้อน่าสังเกตในสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ TPL และขอให้ผู้ลงทุน พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเข้าซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ข้อเท็จจริงและข้อน่าสังเกตในสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) (TPL) และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขาย เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขาย ภาคเช้าของวันนี้ (30 มิ.ย. 66) มีข้อน่าสังเกตหลายประการและมีแรงเก็งกำไรสูง ดังนี้

1. มีการซื้อขายกระจุกตัวในกลุ่มบุคคล ทั้งก่อนเปิดตลาด และระหว่างซื้อขาย ก่อนเปิดตลาด : พบคำสั่งเสนอซื้อกระจุกตัวในกลุ่มบุคคลใน ข้อเท็จจริง/ น่าสังเกต 1. มีการซื้อขายกระจุกตัวในกลุ่มบุคคล ทั้งก่อนเปิดตลาด และระหว่างซื้อขาย สัดส่วนเกือบ 70% ของปริมาณการเสนอซื้อทั้งหมด ซึ่งมีผลให้เปิด ตลาดที่ราคา 5.90 บาท (+78.79% จากราคา IPO 3.30 บาท)

การซื้อขายภาคเช้า : Automatic Order Matching (AOM) : พบการซื้อและขาย กระจุกตัวในกลุ่มบุคคลเดิมประมาณ 40% และ 24% ของ มูลค่าการซื้อขาย AOM ตามลำดับ มีส่วนทำให้ราคาเพิ่มขึ้น ไปสูงสุดที่ 7.15 บาท และยังพบว่ากลุ่มดังกล่าวได้ส่งคำสั่ง เสนอซื้อและเสนอขายในปริมาณมากหลายระดับราคาเช่นกัน Trade report : ราคาสูงกว่า IPO 21.21% จำนวน 4.87% ของ ทุนชำระแล้ว (25.5 ล้านหุ้น ที่ราคาเฉลี่ย 4.00 บาท (IPO ที่ 3.30 บาท)

2. มีภาวะการเก็งกำไร ด้วยมูลค่าการซื้อ ขายปริมาณมาก ด้วยค่า P/E P/BV สูง Turnover ratio 48.25% ราคาปิดที่ 6.90 บาท จาก IPO 3.30 บาท (+109%) มูลค่าซื้อขายอันดับ 1 ของ mai (อันดับ 2 ของ SET+mai) ที่ 1,710 ล้านบาท P/E 138 เท่า และ P/BV 6.27 เท่า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขาย และขอให้บริษัทสมาชิกทุกราย กำกับดูแลการซื้อขายและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ TPL อย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด เพื่อป้องกัน การส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Related posts