Credora บริษัทโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน ระดมทุนได้ 6 ล้านดอลลาร์ นำโดย S&P Global และ Coinbase

Credora บริษัทโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน ระดมทุนได้ 6 ล้านดอลลาร์ นำโดย S&P Global และ Coinbase

ข่าวสาร
April 26, 2023 by sirapopv
photo_2023-04-26_11-39-49

Credora บริษัทผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสินเชื่อแก่ลูกค้าระดับสถาบัน ได้ระดมทุน 6 ล้านดอลลาร์ในรอบ Strategic Funding Round ซึ่งเงินทุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีของ Credora ในการรับประกันและตรวจสอบผู้กู้สินเชื่อ

การระดมทุนรอบดังกล่าวนำโดย S&P Global, Coinbase, Spartan, Amber Group, CMT Digital, Hashkey, GSR, KuCoin Ventures, Paradigm, Pirata Capital, Breed VC และ WAGMI

Related posts