Sports Illustrated เปิดตัวแพลตฟอร์มจำหน่ายตั๋วเข้าชมการแข่งขันในรูปแบบ NFT บน Polygon

Sports Illustrated เปิดตัวแพลตฟอร์มจำหน่ายตั๋วเข้าชมการแข่งขันในรูปแบบ NFT บน Polygon

ข่าวสาร
May 3, 2023 by narutra
photo_2023-05-03_14-29-37

SlTicket แพลตฟอร์มจำหน่ายตั๋วเข้าชมการแข่งขันกีฬาของ Sports Illustrated ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม Box Office เพื่อจำหน่ายตั๋วในรูปแบบ NFT บนเครือข่าย Polygon ด้วยความร่วมมือจาก ConsenSys บริษัทผู้พัฒนากระเป๋า Metamask

จากประกาศระบุว่า นี้จะเป็นบริการจำหน่วยตั๋วในรูปแบบ NFT ที่สมบูรณ์ที่สุดของโลก เพื่อช่วยให้เจ้าของงาน ผู้จัด และบรรดาโปรโมเตอร์สามารถใช้แพลตฟอร์ม Box Office เพื่อสร้างโอกาศในการจำหน่วยตั๋วเพิ่มเติม เช่น ของสะสม และ NFT สุดพิเศษที่เรียกว่า Super Ticket

David Lane ซีอีโอของ SI Tickets กล่าวว่า Box Office จะมาทำลายวิธีการขายตั๋วแบบเดิมๆ

Related posts