อื้อหื้อ!! ส่องผลประกอบการอดีตบริษัทผู้สอบบัญชี STARK ตามเสียงเรียกร้อง รายได้ปีละพันล้าน แต่ขาดทุน5ปีซ้อน

อื้อหื้อ!! ส่องผลประกอบการอดีตบริษัทผู้สอบบัญชี STARK ตามเสียงเรียกร้อง รายได้ปีละพันล้าน แต่ขาดทุน5ปีซ้อน

ข่าวสาร
June 29, 2023 by cryptocamping
Frame 721 - 2023-06-29T113416.344

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ STARK ในรายงานงบการเงินปี 2565 พบว่าการตกแต่งบัญชีของ STARK เกิดขึ้นก่อนปี 2564 ในช่วงที่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด รับหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี แต่กลับไม่พบความผิดปกติใดๆ

แต่นายธวัชชัย ทิพย์โสภณ รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการ ก.ล.ต. ยอมรับว่า ก.ล.ต. ไม่สามารถตรวจสอบและเอาผิดกับบริษัทผู้สอบบัญชีได้ เพราะมีอำนาจตามกฎหมายในการให้ความเห็นผู้สอบบัญชีเท่านั้น ซึ่งยอมรับว่ามีช่องโหว่ และกำลังอยู่ระหว่างแก้กฎหมาย

ข้อมูล บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จากระบบ Creden Data ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจร พบว่าบริษัทมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 9 มี.ค.2549 ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท วัตถุประสงค์ กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี

กรรมการ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

* นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

* นายมนูญ มนูสุข

* นายชูพงษ์ สุรชุติกาล

* นางนิสากร ทรงมณี ผลประกอบการ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 5 ปี ย้อนหลัง

* ปี 2561 รายได้รวม 1,091,237,083 บาท รายจ่ายรวม 1,144,791,447 บาท  ขาดทุน 54,191,013 บาท

* ปี 2562 รายได้รวม 1,259,125,677 บาท รายจ่ายรวม 1,276,183,120 บาท  ขาดทุน 17,784,936 บาท

* ปี 2563 รายได้รวม 1,333,111,539 บาท รายจ่ายรวม 1,332,842,954 บาท ขาดทุน 2,843,075 บาท

* ปี 2564 รายได้รวม 1,359,125,268 บาท รายจ่ายรวม 1,350,650,781 บาท ขาดทุน 5,503,279 บาท

* ปี 2565 รายได้รวม 1,362,816,036 บาท รายจ่ายรวม 1,367,285,263 บาท ขาดทุน 6,764,807 บาท

ที่มา

Related posts