เปิดวิธีเขียนพินัยกรรมส่งต่อ Cryptocurrency เป็นมรดกให้ถูกกฎหมาย

เปิดวิธีเขียนพินัยกรรมส่งต่อ Cryptocurrency เป็นมรดกให้ถูกกฎหมาย

ข่าวสาร
March 29, 2024 by cryptocamping
received_3285849701719086

จากบทความของคุณสุนิติ ถนัดวณิชย์ ได้เขียนบทความยุคดิจิทัลไว้น่าสนใจคือ วิธีวางแผนมรดก ส่งต่อในยุคดิจิทัล ให้ถูกกฎหมาย-ส่งต่อได้จริง

โดยนักลงทุนต้องมีการปรับตัวหรือเรียนรู้วิธีการจัดการมากขึ้น และเมื่อเจ้าของบัญชีหรือเจ้าของเงินลงทุนเสียชีวิต จะส่งต่อกันอย่างไรในยุคดิจิทัล ให้ถูกกฎหมาย และส่งต่อได้จริง

มี 2 องค์ประกอบหลักคือ

1.มีผลทางกฎหมาย

2.มีผลถ่ายโอนสินทรัพย์ได้จริง

มีผลทางกฎหมาย

มี 2 ทางเลือกย่อย ๆ เพื่อให้มีผลทางกฎหมายคือ ทำให้ผู้รับมรดกเป็นทายาทโดยพินัยกรรม หรือเป็นทายาทโดยธรรม ซึ่งมีหลายบทความกล่าวว่า จะให้ผู้รับมรดกเป็นทายาทโดยพินัยกรรม ต้องทำพินัยกรรม ซึ่งการทำพินัยกรรมให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายมี 5 รูปแบบคือ

แบบธรรมดา

แบบเขียนด้วยลายมือตนเอง

แบบฝ่ายเมือง

แบบลับ

แบบวาจา

โดยทายาทโดยพินัยกรรมมี (บุริม) สิทธิเหนือกว่าทายาทโดยธรรม การส่งต่อแบบไม่วางแผน จะทำให้ทายาทโดยธรรม ต้องดูหลักเกณฑ์ในการแบ่งทรัพย์มรดก ซึ่งเป็นไปได้สูงว่า ทายาทโดยธรรมอาจจะได้ทรัพย์มรดกแบบไม่เป็นธรรมได้ คือ ทายาทที่ดูแลเจ้ามรดกมาตลอดอาจจะได้หรือไม่ได้ทรัพย์มรดกก็ได้ ในขณะที่ทายาทที่ไม่ดูแลก็จะได้ทรัพย์มรดกตามเกณฑ์ของกฎหมาย ดังนั้นทางเลือกดีที่สุดในการส่งต่อทรัพย์สิน คือการทำพินัยกรรม ซึ่งจะช่วยให้ทายาทที่ได้รับมรดกถูกฝา ถูกตัว ถูกใจเจ้ามรดกมากที่สุด

มีผลถ่ายโอนสินทรัพย์ได้จริง

กรณีเป็นสินทรัพย์จับต้องได้ หรือมีทะเบียน เช่น เงินสด เงินฝาก กองทุน บัญชีหุ้นสามัญ เครื่องประดับ ทองคำแท่ง เป็นต้น ก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่เห็นด้วยตา หากจะตรวจเช็กว่าครบหรือไม่ สามารถพิจารณาด้วยตาได้ แต่ในยุคดิจทัลที่มีสินทรัพย์มองด้วยตาไม่เห็น หรือต้องใช้ Username Password เช่น e-Wallet คริปโตเคอร์เรนซี ที่ไม่ได้มีแพลตฟอร์ม ที่ดูแลโดยสถาบันการเงิน จำเป็นต้องมีการส่งต่อ จะจดใส่กระดาษก็ดูไม่ปลอดภัย ถ้าให้เหมาะสมอาจจะเป็นการระบุไว้ใน External Hard Drive หรือ Cloud ต่าง ๆ

และกรณีที่แพลตฟอร์มที่ดูแลโดยสถาบันการเงิน ลักษณะการส่งต่อจะคล้าย ๆ กับบัญชีเงินฝาก e-Saving (บัญชีที่ไม่มีสมุดบัญชี) ดังนั้น หากทายาทไม่ทราบ Username Password ก็ยังสามารถระบุได้ว่าใครเป็นทายาท และเจ้ามรดกคือใคร กระบวนการส่งต่อจะคล้าย ๆ บัญชีเงินฝาก

ดังนั้น ประเด็นการส่งต่อในยุคดิจิทัล สำหรับสินทรัพย์ที่จับต้องด้วยตาไม่ได้ จำเป็นต้องส่งต่อ Username Password มิฉะนั้น ทายาทจะไม่ทราบการมีอยู่ของสินทรัพย์ดิจิทัลเลย

Related posts