มติเอกฉันท์! สุดสะพรึงดอกเบี้ยไทยขึ้นอีก 0.25% ทะยานสู่ 2.5% โดยมีผลทันที

มติเอกฉันท์! สุดสะพรึงดอกเบี้ยไทยขึ้นอีก 0.25% ทะยานสู่ 2.5% โดยมีผลทันที

ข่าวสาร
September 27, 2023 by cryptocamping
Frame 1133 (50)

ผลการประชุม กนง. ในวันที่ 27 กันยายน 2566 คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 2.25 เป็นร้อยละ 2.50 ต่อปี โดยให้มีผลทันที

โดยให้เหตุผลถึงการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ว่า อาจจะต้องติดตามแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ แต่คณะกรรมการฯ ประเมินว่า ในบริบทที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับศักยภาพ นโยบายการเงินควรดูแลให้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายอย่างยั่งยืน และช่วยเสริมเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาว รวมทั้งรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินในการรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้า จึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี ในการประชุมครั้งนี้

Related posts