จาก 2,000 ไทยติด 17 บริษัทโดย Forbes จัดอันดับ The Global 2000 จากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก

จาก 2,000 ไทยติด 17 บริษัทโดย Forbes จัดอันดับ The Global 2000 จากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก

ข่าวสาร
June 27, 2023 by cryptocamping
Frame 721 - 2023-06-27T110453.334

นิตยสาร Forbes ได้ประกาศทำเนียบ Global 2000 ครั้งที่ 20 ประจำปี 2023 ซึ่งเป็นการจัดอันดับ 2,000 บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่จากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก โดยบริษัทที่อยู่ในการจัดอันดับในปีนี้มียอดขาย 50.8 ล้านล้านเหรียญ กำไร 4.4 ล้านล้านเหรียญ สินทรัพย์ 231 ล้านล้านเหรียญ และมูลค่าตลาด 74 ล้านล้านดอลลาร์ โดยกำไรสะสม สินทรัพย์ และมูลค่าตลาดลดลงเล็กน้อยจากปีที่แล้ว แม้จะเป็นครั้งแรกที่รายได้รวมทะลุ 50 ล้านล้านเหรียญ

การจัดอันดับมีเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกมี 4 ข้อ ได้แก่ รายได้ กำไร สินทรัพย์ และมูลค่าตลาด ใช้ข้อมูลทางการเงิน 12 เดือนล่าสุดโดยยึดเอาจากวันที่ 5 พฤษภาคม 2023 มาประกอบการคำนวณอันดับ สกุลเงินที่ใช้อ้างอิงคือดอลล่าร์สหรัฐฯ

ประเทศไทยในปีนี้มีบริษัทติดอันดับทั้งหมด 17 บริษัท โดยอันดับหนึ่งของไทยได้แก่ บมจ. ปตท. ซึ่งอยู่ในอันดับ 238 โลก

* อันดับ 238 PTT รายได้: 9.6 หมื่นล้านเหรียญ กำไร: 2.61 พันล้านเหรียญ สินทรัพย์: 9.862 หมื่นล้านเหรียญ มูลค่าตลาด: 2.56 หมื่นล้านเหรียญ

* อันดับที่ 848 ธนาคารกสิกรไทย รายได้:  8.18 พันล้านเหรียญ กำไร:  1 พันล้านเหรียญ สินทรัพย์: 1.239 แสนล้านเหรียญ มูลค่าตลาด: 8.84 พันล้านเหรียญ

* อันดับ 874 SCB X Public Company (SCB) รายได้: 5.54 พันล้านเหรียญ กำไร: 1.55 พันล้านเหรียญ สินทรัพย์: 9.724 หมื่นล้านเหรียญ มูลค่าตลาด: 1.025 หมื่นล้านเหรียญ

* อันดับ 877 Siam Cement (SCG) รายได้: 1.547 หมื่นล้านเหรียญ กำไร: 823.5 ล้านเหรียญ สินทรัพย์: 2.701 หมื่นล้านเหรียญ มูลค่าตลาด: 1.146 หมื่นล้านเหรียญ

* อันดับ 930 CP All รายได้: 2.364 หมื่นล้านเหรียญ  กำไร: 356.2 ล้านเหรียญ สินทรัพย์: 2.668 หมื่นล้านเหรียญ มูลค่าตลาด: 1.696 หมื่นล้านเหรียญ * อันดับ 1036 Bangkok Bank (ธนาคารกรุงเทพ) รายได้: 5.74 พันล้านเหรียญ กำไร: 915.7 ล้านเหรียญ สินทรัพย์: 1.3046 แสนล้านเหรียญ  มูลค่าตลาด: 8.89 พันล้านเหรียญ

* อันดับ 1113 Krung Thai Bank (ธนาคารกรุงไทย) รายได้: 4.65 พันล้านเหรียญ กำไร: 991.3 ล้านเหรียญ สินทรัพย์: 1.0437 แสนล้านเหรียญ มูลค่าตลาด: 7.52 พันล้านเหรียญ

* อันดับ 1190 Indorama Ventures รายได้: 1.871 หมื่นล้านเหรียญ กำไร: 862.7 ล้านเหรียญ สินทรัพย์: 1.801 หมื่นล้านเหรียญ มูลค่าตลาด: 5.57 พันล้านเหรียญ

* อันดับ 1374 Thai Beverage (ThaiBev)  รายได้: 7.95 พันล้านเหรียญ กำไร: 879.2 ล้านเหรียญ สินทรัพย์: 1.35 หมื่นล้านเหรียญ มูลค่าตลาด: 1.194 หมื่นล้านเหรียญ

* อันดับ 1391 Thai Oil รายได้: 1.51 หมื่นล้านเหรียญ กำไร: 931.4 ล้านเหรียญ สินทรัพย์: 1.284 หมื่นล้านเหรียญ มูลค่าตลาด: 2.77 พันล้านเหรียญ

* อันดับ 1406 Charoen Pokphand Foods (CPF) รายได้: 1.751 หมื่นล้านเหรียญ กำไร: 382.4 ล้านเหรียญ สินทรัพย์: 2.676 หมื่นล้านเหรียญ มูลค่าตลาด: 5.02 พันล้านเหรียญ

* อันดับ 1438 Siam Makro (Makro) รายได้: 1.329 หมื่นล้านเหรียญ กำไร: 219.5 ล้านเหรียญ สินทรัพย์: 1.584 หมื่นล้านเหรียญ มูลค่าตลาด: 1.197 หมื่นล้านเหรียญ

* อันดับ 1484 PTT Global Chemical (GC) รายได้: 1.95 หมื่นล้านเหรียญ ขาดทุน: -249.5 ล้านเหรียญ สินทรัพย์: 2.079 หมื่นล้านเหรียญ มูลค่าตลาด: 5.47 พันล้านเหรียญ

* อันดับ 1485 Advanced Info Service (AIS) รายได้: 5.29 พันล้านเหรียญ กำไร: 741.6 ล้านเหรียญ สินทรัพย์: 9.74 พันล้านเหรียญ มูลค่าตลาด: 1.87 หมื่นล้านเหรียญ

* อันดับ 1644 Banpu รายได้: 7.76 พันล้านเหรียญ กำไร: 1.16 พันล้านเหรียญ สินทรัพย์: 1.261 หมื่นล้านเหรียญ มูลค่าตลาด: 2.25 พันล้านเหรียญ

* อันดับ 1758 Airports of Thailand (AOT) รายได้: 657 ล้านเหรียญ ขาดทุน: -184.6 ล้านเหรียญ สินทรัพย์: 5.29 พันล้านเหรียญ มูลค่าตลาด: 3.075 หมื่นล้านเหรียญ

* อันดับ 1811 TTB Bank รายได้: 2.44 พันล้านเหรียญ กำไร: 433.4 ล้านเหรียญ สินทรัพย์: 5.343 หมื่นล้านเหรียญ มูลค่าตลาด: 4.2 พันล้านเหรียญ

ที่มา

Related posts