ไทยขึ้นแท่นเบอร์2 ของเอเชีย ต่อจากจีน หลังแบงค์ชาติตุนทองคำเพิ่ม 60%

ไทยขึ้นแท่นเบอร์2 ของเอเชีย ต่อจากจีน หลังแบงค์ชาติตุนทองคำเพิ่ม 60%

ข่าวสาร
May 9, 2023 by Cryptocamping
Frame 721 (52)

สภาทองคำโลกรายงานประเทศไทยซื้อทองคำเข้าทุนสำรองระหว่างประเทศ เพิ่มมากที่สุดในเอเชียในรอบ 10 ปี โดยเพิ่มจาก 152.41 ต้นในปี 2013 มาอยู่ที่ 244.16 ตันในสิ้นปี 2022 โดยทุนสำรองที่เป็นทองคำเพิ่มขึ้นถึง 60.20% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ทองคำที่ใช้เป็นทุนสำรองของไทยมากกว่าอินโดนีเซียเกือบ 3 เท่า ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกัน อินโดนีเซียมีทองคำที่ใช้เป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นเพียง 0.64% แม้ว่าสองประเทศมีเศรษฐกิจใกล้เคียงกันหลายด้าน ซึ่งความต้องการทองคำในประเทศไทยเพิ่มขึ้นปีละราว 50% จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ทองคำที่ใช้เป็นทุนสำรองของไทยมากกว่าอินโดนีเซียเกือบ 3 เท่า ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกัน อินโดนีเซียมีทองคำที่ใช้เป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นเพียง 0.64% แม้ว่าสองประเทศมีเศรษฐกิจใกล้เคียงกันหลายด้าน ซึ่งความต้องการทองคำในประเทศไทยเพิ่มขึ้นปีละราว 50% จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ส่วนจีน มีการถือครองทองคำเพิ่มขึ้นถึง 91% มากที่สุดทั้งในด้านปริมาณทองคำ และ อัตราการการเพิ่มขึ้นในช่วง 10 ปี

ทั้งนี้ จีนซื้อทองคำเป็นทุนสำรองจาก 1,694.78 ตันในปี 2013 จนกระทั่งถึงปี 2021 ปริมาณทองคำแตะระดับสูงสุดที่ 2,010.51 ตัน คิดเป็น 3.6% ของทุนสำรองระหว่างประเทศทั้งหมด  ส่วนญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 10.55% จาก 765.22 ต้น เป็น 845.97 คัน

ความต้องการทองคำทั่วโลก มาจากอุตสาหกรรมอัญมณี ใช้ในอุตสาหกรรม ทุนสำรองธนาคารกลาง และการลงทุนของกองทุนและรายย่อย แต่จีนเพิ่มทุนสำรองที่เป็นทองคำ เป็นผลมาจากนโยบายการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ และกระจายความเสี่ยงของธนาคารกลาง

นักวิเคราะห์มองว่าจีนเพิ่มการถือครองทองคำมากขึ้นในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นความพยายามกระจายพอร์ตทุนสำรองที่มีดอลลาร์สหรัฐในสัดส่วนค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นการปรับตามยุทธศาสตร์ของจีนในการลดพึ่งพาดอลลาร์ และคาดว่าแนวโน้มการเพิ่มทองคำในทุนสำรองยังมีอยู่ต่อไป

สำหรับสิงคโปร์ เพิ่มการถือครองทองคำเป็นอันดับ 3 โดยในช่วงเดียวกัน ทองคำสำรองเพิ่ม 20.68% จาก 127.4 ตัน เพิ่มาอยู่ที่ 153.74 ตัน ส่วนมาเลเซีย มีหลายอย่างที่คลายกับสิงคโปร์ แต่สำรองทองคำเพิ่มเพียง 6.84% ในช่วงเวลาเดียวกัน

สำรับไต้หวันและฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่ไม่ได้ซื้อทองคำมากนักในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนเกาหลีไต้เพิ่มเพียงเล็กน้อย 0.01%

สภาทองคำโลก กล่าวว่าความต้องการทองคำมาจากหลายส่วนในปีนี้ จากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวหลังโควิด-19 แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ทำให้ในปีนี้ แรงซื้อจากบรรดากองทุนและธนาคารกลางยังมีบทบาทสำคัญต่อราคาทองคำ โดยเฉพาะจากการลงทุนของกองทุน ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องประดับและใช้ในอุตสาหกรรมยังไม่มากนัก

คาดว่าในปีนี้ ธนาคารกลางจากหลายประเทศจะซื้อทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น แม้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ที่มา : สภาทองคำโลก

Related posts