กรมธนารักษ์กุมขมับ! ทรัพย์ถูกยึดตกเป็นของแผ่นดินมีคอนโดเป็นจำนวนมาก ทำภาระค่าส่วนกลางต้องจ่ายราว 1 พันล้าน

กรมธนารักษ์กุมขมับ! ทรัพย์ถูกยึดตกเป็นของแผ่นดินมีคอนโดเป็นจำนวนมาก ทำภาระค่าส่วนกลางต้องจ่ายราว 1 พันล้าน

ข่าวสาร
June 1, 2023 by cryptocamping
Frame 721 (86)

นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมธนารักษ์ เตรียมที่จะรับทรัพย์ที่ได้จากคดีถูกยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)เพื่อนำมาบริหารจัดการหรือขายทอดตลาดออกไป โดยทรัพย์ที่จะจัดส่งมาคือ คอนโดมิเนียมจำนวน 2,700 ห้อง มูลค่ารวมมากกว่า 2,700 พันล้านบาท เนื่องจาก บางรายการมีมูลค่าสูงราว 20-30 ล้านบาท

ที่ผ่านมาทรัพย์ถูกยึดตกเป็นของแผ่นดิน ส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์ประเภทที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ซึ่งกรมฯก็จะพิจารณานำออกมาประมูลขายทอดตลาด โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ แต่ในส่วนของที่ดินนั้น หากกรมฯเห็นว่า ที่ดินดังกล่าวมีความเหมาะสมจะนำมาใช้ในราชการ ทางกรมฯก็จะไม่จัดจำหน่ายออกไป แต่จะนำไปให้ส่วนราชการที่มีความจำเป็นในการใช้พื้นที่ได้นำไปพัฒนาต่อไป

“ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่กรมฯจะได้รับทรัพย์ที่เป็นคอนโดมิเนียมที่มีจำนวนมากถึง 2.7 พันรายการ ดังนั้นกรมฯจึงต้องเตรียมวางแนวทางในการจำหน่ายออกไปโดยเร็ว เนื่องจาก คอนโดมิเนียมนั้น จะมีค่าใช้จ่ายที่เรียกว่า ค่าส่วนกลาง เข้ามาด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้ หากคิดเป็นเม็ดเงินแล้ว ถือว่า อยู่ในจำนวนที่สูง เนื่องจาก เป็นคอนโดมิเนียมที่มีราคาสูง และ ค้างจ่ายค่าส่วนกลางมานาน หากไม่รีบจำหน่ายออกไปภาระค่าใช้จ่ายจะเกิดมากขึ้นไปอีก”

ในส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลางนั้น เบื้องต้น กรมฯประเมินว่า จะมีราว 400-1,000 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้ กรมฯไม่มีความสามารถในการชำระ ดังนั้น จึงได้หารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า จะมีแนวทางอย่างไรที่จะช่วยผ่อนปรนภาระดังกล่าวให้กับกรมฯได้บ้าง เช่น อาจจะพิจารณาขายออกไปพร้อมกับภาระค่าส่วนกลาง หรือ แยกขายเฉพาะทรัพย์ แต่ขอให้มีการลดหย่อนค่าส่วนกลางจากเจ้าของโครงการบ้าง เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ กรมฯอยู่ระหว่างหารือและรอคำตอบจากสำนักงานกฤษฎีกา

Related posts