เปิด 2 รายชื่อผู้ท้าชิงเก้าอี้เลขา ก.ล.ต. ไร้ชื่อ “รื่นวดี” หรือนี่เป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงกฎของตลาดอีกครั้ง

เปิด 2 รายชื่อผู้ท้าชิงเก้าอี้เลขา ก.ล.ต. ไร้ชื่อ “รื่นวดี” หรือนี่เป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงกฎของตลาดอีกครั้ง

ข่าวสาร
April 6, 2023 by Cryptocamping
Frame 721 (26)

ใกล้เข้ามาทุกขณะกับการคัดเลือก เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. คนใหม่คนที่ 13 เพื่อแทนการหมดวาระของ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานก.ล.ต. คนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระลงในวันที่ 30 เม.ย.นี้ โดยแหล่งข่าวจากตลาดทุนเปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. คนใหม่ 2 ราย ต่อนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เพื่อให้ รมว.คลัง พิจารณาตัดสินเป็นขั้นตอนสุดท้ายให้เหลือเพียง 1 ชื่อ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่

โดยล่าสุด คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่มี นายพิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการ ได้คัดเลือกผู้เหมาะสมเหลือ 2 รายชื่อ โดย นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. และนางพรอนงค์ บุษราตระกูล

ทั้งนี้ในด้านคุณสมบัติ นั้น นางสาวรัชญา ศรีมาจันทร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ดูแลสายกฎหมาย และสายบังคับใช้กฎหมาย โดยเป็นตัวแทนของฝั่งสำนักงาน ก.ล.ต.

ขณะที่ นางพรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน / ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีประวัติการศึกษา จบปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท จาก University of Dallas, United States และปริญญาเอก ด้านการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา : https://www.mitihoon.com/2023/04/02/373744/?fbclid=IwAR3HsbS3MtHA6JPc9tmr2zoXNOHRdB7MmkBWlITgo67EAqeW3aqRFSW2Dkg

Related posts