ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศตั้งกองทุนมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยเหลือธนาคารที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศตั้งกองทุนมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยเหลือธนาคารที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง

ข่าวสาร
March 13, 2023 by narutra
photo_2023-03-13_12-28-26

หลังจากที่ Silvergate, Siliicon Valley Bank และ Signature Bank ได้ประการยุติการดำเนินงาน ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการเรียกประชุมโดยด่วน และออกมาประกาศก่อตั้งกองทุนช่วยเหลือมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์

โดยกองทุนดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารต่างๆ จะมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะให้บริการลูกค้าในช่วงที่เกิดความวุ่นวาย

คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าได้จัดตั้งโครงการ Bank Term Funding Program (BTFP) โดยเสนอเงินกู้สูงสุดหนึ่งปีให้กับธนาคาร, สหกรณ์ออมทรัพย์, สหภาพเครดิต และสถาบันรับฝากเงินอื่นๆ ที่มีสิทธิ์

บริษัทที่มีสิทธิ์และต้องการกู้เงินจะต้องนำธนบัตรสหรัฐฯ, ตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันอื่นๆ ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินที่จะกู้มาทำการค้ำประกัน

Related posts