เริ่ม 1 พ.ค.นี้! บัตรเครดิตจะเก็บค่าแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท 1% ทั้งรูดบัตรที่ตปท.และร้านที่จดตปท.

เริ่ม 1 พ.ค.นี้! บัตรเครดิตจะเก็บค่าแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท 1% ทั้งรูดบัตรที่ตปท.และร้านที่จดตปท.

ข่าวสาร
March 4, 2024 by cryptocamping
Frame 1133 - 2024-03-04T122555.089

ผู้ให้บริการบัตรเครดิตทั้งบัตรเครดิตวีซ่า (VISA) และบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด (Mastercard) แจ้งลูกค้าบัตรเครดิตของแต่ละธนาคารว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567 เป็นต้น ในการซื้อสินค้าและบริการด้วยสกุลเงินบาทที่ร้านค้าและร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ รวมทั้งการกดเงินสดด้วยสกุลเงินบาทผ่านตู้ ATM ในต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บ “ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท” ในอัตราร้อยละ 1 ของยอดใช้จ่าย หรือยอดถอนเงินสด เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของธุรกิจบัตรเครดิต

โดยค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท เรียกว่า Dynamic Currency Conversion Fee หรือ DCC Fee โดยผู้ที่รูดบัตรที่ต่างประเทศและเลือกสกุลเงินไทย รวมถึงร้านออนไลน์ที่จดทะเบียนต่างประเทศ จะถูกคิดค่าใช้จ่าย 1% จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรด้วยสกุลเงินบาท โดยคิดจากยอด ณ วันที่บันทึกรายการใช้จ่าย กรณีมีการยกเลิกรายการ ค่าธรรมเนียม 1% จะมีการคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใต้บัญชีบัตรหลัก รวมทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม

Related posts