ทำเนียบขาวเผยกลยุทธ์มาตรฐานแห่งชาติใหม่ อาจมีผลกระทบกับการยืนยันตันตนของโลกคริปโต

ทำเนียบขาวเผยกลยุทธ์มาตรฐานแห่งชาติใหม่ อาจมีผลกระทบกับการยืนยันตันตนของโลกคริปโต

ข่าวสาร
May 5, 2023 by Cryptocamping
Frame 721 (51)

คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน สหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่กลยุทธ์มาตรฐานแห่งชาติสำหรับเทคโนโลยีที่สำคัญและเกิดใหม่ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยกลยุทธ์ดังกล่าวระบุว่าสหรัฐอเมริกาจะจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนามาตรฐานใน 8 ด้าน และหนึ่งเรื่องที่ให้ความสำคัญ คือ “โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลประจำตัวดิจิทัลและการยืนยันตันตนในธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคส่วนเศรษฐกิจหลัก ๆ มากขึ้น”

การใช้ข้อมูลประจำตัวทางดิจิทัลที่ชัดเจนอย่างหนึ่งในอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี่ คือ Know Your Customer (KYC) ซึ่ง blockchain กำลังได้รับการพัฒนาอย่างมากเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องการการปฏิบัติตามการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มากขึ้นในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

การตรวจสอบการ KYC ได้รับการเสนอให้ดำเนินการตรวจสอบรวมถึง การใช้ NFTs ได้ถูกปรับใช้เพื่อทำให้ข้อมูลระบุตัวตนเเข้าถึงได้

ประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวนั้นเชื่อมโยงกับข้อมูลประจำตัวทางดิจิทัลและเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลและอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซี่ย์ยังไม่สามารถตกลงกันได้

เป้าหมายของกลยุทธ์นี้คือการปกป้องผู้บริโภคของสหรัฐฯ และบทบาทของประเทศในการพัฒนามาตรฐานสากล ทำเนียบขาวกล่าว

Related posts