World Economic Forum เผยแพร่ White Paper เกี่ยวกับการร่วมมือกันจัดระเบียบสกุลเงินดิจิทัล

World Economic Forum เผยแพร่ White Paper เกี่ยวกับการร่วมมือกันจัดระเบียบสกุลเงินดิจิทัล

ข่าวสาร
May 29, 2023 by cryptocamping
photo_2023-05-29_16-58-54

World Economic Forum (WEF) ได้เผยแพร่ White Paper ในชื่อว่า Pathways to the Regulation of Crypto-Assets: A Global Approach หรือ เส้นทางสำหรับกฏระเบียบสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก เพื่อสร้างแนวทางและความร่วมมือกันในการจัดระเบียบในโลกคริปโต

White Paper ดังกล่าวมีหัวข้อที่น่าสนใจหลายเรื่องเช่น ระบบ Decentralized, ความจำเป็นของการบริหารจัดการในระดับสูงเพื่อป้องกันความเสี่ยง, มาตรการในการปกป้องผู้ใช้งานและนักลงทุน และการส่งเสริมนวัตกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและ Web3

WEF ได้ยอมรับความก้าวหน้าของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทำให้บรรดาองค์กรทั่วโลกอย่าง FSB, IMF, BIF และรัฐบาลต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป, สิงค์โปร์, UAE, ญี่ปุ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเกี่ยวกับกฏระเบียบ

ทั้งนี้ WEF ได้ระบุถึงความท้าทายในอนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งในด้านการจัดการด้านกฏหมายที่สอดคล้องกัน, การตรวจสอบสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยังไม่ช่องโหว่และไม่ครอบคลุม

WEF ชี้ว่า การเข้ามาจัดระเบียบสกุลเงินดิจิทัลร่วมกันทั่วโลกเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

เข้ามาพูดคุยกับชุมชน Crypto Camping ได้ที่ >>> CLICK

Related posts