Xapo Bank ประกาศรับชำระเงินด้วย Bitcoin Lightning เป็นที่แรกของโลก

Xapo Bank ประกาศรับชำระเงินด้วย Bitcoin Lightning เป็นที่แรกของโลก

ข่าวสาร
March 3, 2023 by narutra
photo_2023-03-03_07-52-48

Xapo Bank ธนาคารเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตจากยิบรอลตาร์ได้ร่วมมือกับ Lightspark ที่นำโดย David Marcus อดีต Facebook Crypto เพื่อรวมเครือข่าย Lightning และเปิดใช้งานการชำระเงินแบบ near-instant ด้วย bitcoin สำหรับลูกค้า

ตอนนี้ลูกค้าของ Xapo สามารถชำระเงินค้าสินค้าจำนวนไม่เกิน 100 ดอลลาร์ผ่าน Lightning Network ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

Lightning Network เปิดใช้งานการชำระเงินที่สามารถ Scalable ทำให้รองรับธุรกรรมหลายล้านรายการต่อวินาทีทั่วทั้งเครือข่าย ช่วยลดประสบการณ์ที่ใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งมักพบโดยผู้ใช้ที่ชำระเงินจำนวนไม่มากผ่าน Bitcoin

Related posts