กลุ่มผู้เสียหายzipmex ร้องศูนย์ร้องทุกข์สนง.ปลัดสำนักรัฐมนตรี ตรวจสอบการทำงานก.ล.ต.

กลุ่มผู้เสียหายzipmex ร้องศูนย์ร้องทุกข์สนง.ปลัดสำนักรัฐมนตรี ตรวจสอบการทำงานก.ล.ต.

ข่าวสาร
March 30, 2023 by Cryptocamping
Frame 721 (20)

วันที่ 29 มีนาคม 2566 ตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายzipmex เดินทางไปศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียน ให้รัฐบาลทำการตรวจสอบการทำงานของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

กลุ่มผู้เสียหายzipmexคาดว่ามีจำนวนราว 3,000 คน ในขณะที่กลุ่มผู้ที่ดำเนินการแจ้งความกับ Zipmex มีจำนวนทั้งหมด 300 คน โดยตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายzipmex ได้เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์และกล่าวสั้นๆว่า ”วันนี้เข้ามาร้องเรียนการทำงานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เกี่ยวกับบริษัทZipmex ที่ทำให้เกิดผู้เสียหายจำนวนมาก ทางเราเป็นแกนนำก็คือเป็นตัวแทนของของผู้เสียหายทั้งหมดเข้ามายื่นเรื่องกับทางสำนักงานปลัดสำนักรัฐมนตรี เพื่อจะให้ทางสำนักงานปลัดสำนักรัฐมนตรีช่วยเร่งรัด เนื่องจากคดีดังกล่าว สร้างความเดือดร้อนเดือดร้อนทำให้เสียจำนวนมากค่ะ ทาวเรามองว่าไม่มีความเป็นธรรมและการทำงานล่าช้าจนผู้เสียหายไม่สามารถได้รับสินทรัพย์คืน จนปัจจุบันมันทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น

โดยหนังสือร้องทุกข์กล่าวถึงความล่าช้าของ ก.ล.ต. ไทย ในการดำเนินงานในกรณี Zipmex ที่ทาง ก.ล.ต. ไม่ได้ออกมาช่วยแก้ไขสถานการณ์หรือเยียวยาผู้เสียหายด้วยมาตรการที่มีความจริงจังและเด็ดขาดนานถึง 8 เดือน ในขณะที่รัฐบาลอินโดนีเซียได้เร่งดำเนินการ จนผู้เสียหายได้รับเงินคืนเป็นที่เรียบร้อย

Related posts