เปิดมุมมอง ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย ต่อข้อเสนอ Zipmex ที่จะคืนเงินให้กับลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนด

เปิดมุมมอง ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย ต่อข้อเสนอ Zipmex ที่จะคืนเงินให้กับลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนด

ข่าวสาร
December 22, 2022 by Cryptocamping
24.1

วันที่ 16 ธ.ค. 2565 เว็บไซต์ Zipmex ประเทศไทย ได้ประกาศความคืบหน้าล่าสุดที่จะ ‘คืนเงิน/เหรียญ’ ให้กับลูกค้าแล้ว ภายใต้ ‘ข้อกำหนดและเงื่อนไข’ ที่เต็มไปด้วยภาษาทางกฎหมาย โดยเฉพาะการ ‘ขอความยินยอม’ ให้ลูกค้าลงนามตกลงในข้อตกลงหลายข้อเพื่อแลกกับการได้ทรัพย์สินคืน เช่น การยอมจบคดีความและจะไม่มีการฟ้องร้องอีก

ที่มา : https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9783&fbclid=IwAR0oJllulYhKEJjsk_t5oJWyr29pcarzJZUzIiGZ6mY0ZzAgiN0POD1h7ik&mibextid=Zxz2cZ

ทางเว็บ Amarin ทีมข่าว Spotlight ได้เผยแพร่สัมภาษณ์ของ นายปรุงศักดิ์ เชาวน์ชาติ ทนายความหุ้นส่วนบริหาร กลุ่มสำนักงานกฎหมายอเบอร์ อนุญาโตตุลาการผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ประจำสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ดังนี้ * ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ Zipmex ได้อะไร? “จากเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงดังกล่าว มีเนื้อหาสำคัญว่า ผู้เสียหายจะยอมรับการชำระหนี้ของ Zipmex, สละสิทธิ์ฟ้องคดีทั้งแพ่งและอาญา, ตอกย้ำว่ามีสถานะการเป็นเจ้าหนี้ Zipmex Asia ไม่ใช่ Zipmex Thailand, ยอมรับการชำระหนี้ที่ไม่ได้ระบุรูปแบบสินทรัพย์และกรอบเวลาชัดเจน คล้ายการ ‘แฮร์คัทหนี้’ ต่อลมหายใจให้บริษัท ลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ และการถูกฟ้องร้อง”

*  ลูกค้าควรยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไหมเงื่อนไขของผู้เสียหายแต่ละคนแตกต่างกัน บางรายต้องการเพียงได้เงินต้นคืน บางรายต้องการเดินหน้าฟ้องให้ถึงที่สุด สำหรับผู้เสียหายที่มีมูลค่าความเสียหายอยู่ในหลักหมื่นถึงหลักแสนต้นนั้น การเลือกยอมรับ หรือไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว อาจไม่ได้แต่ต่างกันเท่าใด และหากคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องที่ศาลไทย รวมไปถึงที่ศาลสิงคโปร์แล้ว ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายอาจไม่สมเหตุสมผลกับมูลค่าความเสียหายสักเท่าไร แต่สำหรับผู้เสียหายที่มีมูลค่าความเสียหายมากกว่านั้น หรือต้องการจะดำเนินคดีเอาผิดทางอาญาให้ถึงที่สุดนั้น การเลือกยินยอมในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ อาจทำให้คู่กรณีสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบในคดีอาญาในเรื่องการยอมความฐานความผิดต่อส่วนตัวได้ หรือในคดีแพ่ง จะตอกย้ำหรือรับว่าลูกหนี้เป็น Zipmex Asia ไม่ใช่ Zipmex Thailand และเกิดความไม่แน่นอนในรูปแบบของสินทรัพย์ที่จะใช้ชำระหนี้ว่าจะชำระในรูปของเงินสด หรือคริปโทเคอร์เรนซีสกุลใด และจะใช้ระยะเวลาในการชำระคืนนานเท่าใด

*  เกมต่อไปของ Zipmex  หากต้องการทำความเข้าใจมากขึ้น อาจต้องไปดูเอกสารที่ยื่นต่อศาลสิงคโปร์ (เนื้อหาในข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง ฉบับนี้ เป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุปเท่านั้น) โดยหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญ คือ ‘รายละเอียดของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในบริษัท’ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ Zipmex เปิดเผยกับสื่อเพียงว่า มีนักลงทุนรายใหญ่ 2 ราย คาดว่าจะระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท โดยยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมต่อสาธารณชน อย่างไรก็ดี นายปรุงศักดิ์ มองว่า Zipmex มีนักลงทุนรอสนับสนุนอยู่จริง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้นำไปให้การต่อศาล เพราะหากเป็นความเท็จอาจเสี่ยงข้อหาเบิกความหรือแจ้งความอันเป็นเท็จได้ จึงมองว่าไม่คุ้มเสี่ยง นอกจากนี้ Zipmex ยังมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในมือ จึงยังมีโอกาสดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่ต้องเรียกศรัทธาของลูกค้ากลับคืนมาให้ได้

* เราได้อะไรจากเคส Zipmex นี้ เคสนี้เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ให้กับนักลงทุนรายย่อย ที่ควรจะต้องศึกษาตลาดและสินทรัพย์ที่ตนลงทุนให้เข้าใจ ระวังความเสี่ยงจากการลงทุน เพราะก่อนหน้านี้ แม้จะเป็นกรณี ‘หุ้นปั่น’ ซึ่งได้รับการรับรองจากตลาดทรัพย์และเป็นทรัพย์สินหรือการลงทุนที่ถูกมองว่าถูกควบคุมอย่างโปร่งใสจากหน่วยงานรัฐ แต่กลับสร้างความเสียหายกว่า 7 พันล้านมาแล้ว ไม่เพียงเท่านั้น กรณีนี้ยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญที่สะท้อนการทำหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่าง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพราะ Zipmex ประเทศไทยเองก็ได้รับใบอนุญาตและถูกกำกับดูแลจาก ก.ล.ต. แต่กลับสามารถทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงอย่างการนำเงินลงทุนของลูกค้า 100% ไปลงทุนยังต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าในกรณีของ Zipmex ก.ล.ต. อาจไม่สามารถเข้ามากำกับดูแลหรือให้คำแนะนำกับนักลงทุนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งขัดกับที่กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่น ๆ ที่ถูกควบอย่างเข้มงวดอย่างมาก

Related posts