Zipmex ต้องลุ้นอีกครั้ง หลังThe Block เปรย นักลงทุนหยุดการช่วยเหลือ

Zipmex ต้องลุ้นอีกครั้ง หลังThe Block เปรย นักลงทุนหยุดการช่วยเหลือ

ข่าวสาร
March 24, 2023 by Cryptocamping
received_608095441191613

วันนี้ 24 มีนาคม 2566 Twitter ของสำนักข่าว The Block มีการกล่าวถึง Zipmex กระดานเทรดไทยที่มีข่าวให้นักลงทุนลุ้นเป็นระยะว่า EXCLUSIVE: Zipmex’s rescue investor misses payment, company warns employees of liquidation

By @Yogita_Khatri5

เป็นการกล่าวถึงว่า Zipmex มีการเตือนพนักงานว่าอาจจะต้องเลิกกิจการ หลังจากนักลงทุนไม่ได้จ่ายเงินทุนเข้ามา ทำให้ราคาเหรียญ ZMT ร่วงลงมาอย่างรุนแรงอีกครั้ง

ก่อนหน้านี้เองบริษัทก็ได้เลื่อนการพักชำระหนี้ออกไปหลายครั้ง

นอกจากนี้bloomberg ยังรายงานแผนการช่วยเหลือ Zipmex อาจจะไม่เกิดขึ้น หลังจากบริษัทไม่ได้รับการชำระเงิน 1.25 ล้านดอลลาร์เข้ามาจากนักลงทุน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมีกำหนดชำระวันที่ 23 มีนาคม

ที่มา : https://twitter.com/TheBlock__/status/1639171197261987840?s=20

Related posts