ปตท. จัดตั้งอีก 2 บริษัทย่อย ให้บริการข้อมูลดิจิทัลผ่านเทคโนโลยี ทั้ง AI & Machine Learning และ Web 3.0

ปตท. จัดตั้งอีก 2 บริษัทย่อย ให้บริการข้อมูลดิจิทัลผ่านเทคโนโลยี ทั้ง AI & Machine Learning และ Web 3.0

Uncategorized
January 12, 2023 by Cryptocamping
5c434c4

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ชื่อหลักทรัพย์ PTTEP แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า ปตท.สผ. ได้จัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยี ได้แก่ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท หุ้นสามัญ 5 แสนหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปตท.สผ. เป็นผู้ถือหุ้นใน บจ.เบดร็อค อนาไลติกส์ สัดส่วน 100%

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI & Machine Learning พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลแบบครบวงจร รวมถึงบริษัท ไบนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 5 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 5 แสนหุ้น มูลค่าห้นละ 10 บาท บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด  เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วน 100% ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการระบบความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว การยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และองค์กร ผ่านเทคโนโลยี Web 3.0

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ระบุอีกว่า การจัดตั้งบริษัทดังกล่าว จะเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันและหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่

ที่มา : https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/188151