เล่าเรื่องหน้าแคมป์ : ถึงเวลาบล็อกเชนไทยได้เฉิดฉาย!

เล่าเรื่องหน้าแคมป์ : ถึงเวลาบล็อกเชนไทยได้เฉิดฉาย!

เรื่องเล่าหน้าแคมป์
October 12, 2023 by cryptocamping
Frame 1015 (28)

ปัจจุบันคุณได้ยินคำว่า บล็อกเชน ไปแล้วกี่ครั้ง แค่กับนโยบายแจกเงิน 10,000บาท! นั่นคือสัญญาณดีที่คนไทยได้เรียนรู้และทำความรู้จักกับเทคโนโลยีเหล่านี้มากขึ้น

ก่อนหน้านี้ทั้งสเตเบิลคอยน์ และ CBDC หรือ “บาทดิจิทัล” ของรัฐบาล ก็มีมานาน แต่ยังไม่ได้กระตุ้นประชาชนได้ขนาดนั้น หลายคนรู้สึกเป็นเรื่องไกลตัว

เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น ถ้าหากไม่มีคุณค่าและความสำคัญ รัฐบาลและกลุ่มธุรกิจจะไม่เลือกใช้บล็อกเชนจนนำมาสู่นโยบายหาเสียงในปัจจุบัน ดังนั้นภาครัฐต้องทำหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงการใช้งาน และการพัฒนาคนด้านเทคโนโลยี

สำหรับอนาคตอุตสาหกรรมบล็อกเชนไทย คือการประยุกต์ใช้ ซึ่งบล็อกเชนสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกธุรกิจแต่จะต้องสามารถตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้งานได้จริงและง่ายต่อการเข้าถึง

ด้านกสิกร เอกซ์ มองเรื่องนี้ว่า สามารถยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลไทยได้ด้วย ผ่าน 3 ส่วนสำคัญ คือ ”รัฐบาล” มีหน้าที่ช่วยพลักดันด้านนโยบายและกำกับดูแลอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพทั้งผู้ใช้งาน นักลงทุนและกลุ่มธุรกิจ “ภาคเอกชน” มีหน้าที่พัฒนารูปแบบบล็อกเชนให้มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มความรู้และรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ และ “การศึกษา”ในการสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีเข้าสู่อุตสาหกรรม

ก่อนหน้านี้หากมองภาพกว้างๆ Binance ก็แนะนำใช้เครือข่ายบล็อกเชนในการบริจาค เนื่องจากจุดเด่นคือโปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยได้สำรวจผู้คนกว่า 1,126 ราย จากแบบสอบถามสะท้อน 3 จุดแข็งหลักของเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยกว่า 37% ได้กล่าวชมความสามารถในด้านความโปร่งใส 32% ชื่นชอบประสิทธิภาพต่างๆ นอกจากนี้กว่า 28% ได้มองเห็นความสามารถอันแสนเฉพาะตัวของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มอบความเชื่อมั่นให้กับผู้บริจาค เนื่องจากพวกเขาสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตนเอง

ซึ่งหากได้ไทยดึงจุดแข็ง และนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ได้ประโยชน์ไม่น้อย

Related posts