Cardano เพิ่มประสิทธิภาพระบบอย่างช้า ๆ และมั่นคงในปี 2023 [2/3] โดย Messari

Cardano เพิ่มประสิทธิภาพระบบอย่างช้า ๆ และมั่นคงในปี 2023 [2/3] โดย Messari

เรื่องเล่าหน้าแคมป์
January 19, 2023 by cryptocamping
Cardano เพิ่มประสิทธิภาพระบบอย่างช้า ๆ และมั่นคง

ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่หัวข้อการพัฒนาของ Cardano เพื่อที่จะรองรับกับการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป และมั่นคง โดยบทความนี้เราเข้าสู่หัวข้อที่สอง:

 1. พื้นฐาน แผนการ และเทคโนโลยีด้าน Consensus
 2. เทคโนโลยีด้านบัญชี, Native tokens และ Staking หรือการฝาก ADA
 3. เรื่อง Tokenomics และระบบนิเวศ เช่น DeFi, NFTs, การเปรียบเทียบ และสรุปผล

เทคโนโลยี (ต่อ)

ต้นแบบการลงบัญชี (Accounting Models)

การลงบัญชีแบบ UTXO (Unspent Transaction Output) สินทรัพย์จะถูกจัดเก็บลงบนบัญชีแยกประเภทด้วยวิธีการที่เรียกว่า directed acyclic graph (DAG) ระหว่างบัญชีต่าง ๆ โดยในการทำธุรกรรมนั้นก็จะมีธุรกรรมที่เหลือจากการใช้งาน (อาจมองว่าเป็นเงินทอนที่เหลือ) เรียกว่า output โดย outputs ที่ไม่ถูกใช้งาน จะถูกนำไปใช้เพื่อสร้าง outputs ครั้งใหม่

ในทางตรงกันข้ามการลงบัญชีแบบ accout-based จะทำการเพิ่ม และลบธุรกรรมที่เกิดจากที่อยู่บัญชีนั้น ๆ ซึ่งจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลของเครือข่าย โดยที่ Ethereum, Solana, เชนตระกูล EVM ทั้งหมด และอาจจะมีเครือข่าย smart contract อื่น ๆ ใช้วิธีการลงบัญชีแบบ account-based

Classic UTXO

Cardano เหมือนกัน Bitcoin แต่แตกต่างจาก Ethereum โดยได้ใช้งาน UTXO model ซึ่งธุรกรรมต่าง ๆ สามารถรวมหนึ่ง UTXOs หรือหลาย ๆ UTXOs ให้เป็น inputs และหนึ่ง UTXOs หรือมากกว่า ไว้เป็น outputs — ทั้งหมดเป็นแบบ arbitrary sizes — เพื่อตอบสนองความต้องการของการโอนสินทรัพย์

ตัวอย่างเช่น หาก Alice มี UTXO มูลค่า 5 ADA และต้องการที่จะจ่ายเงินให้ Bob จำนวน 2 ADA — UTXO นี้จะถูกแยกออกเป็น 2 ADA UTXO ไปให้ Bob, 0.2 ADA UTXO สำหรับค่าธรรมเนียม และ 2.8 ADA UTXO คืนกลับไปที่ Alice ไว้เป็น “เงินทอน” เช่นเดียวกับเงินสดนั่นเอง โดย UTXO อันเดิม ก็จะไม่สามารถใช้เป็น UTXO ได้อีกครั้ง เพราะว่ามันถูกใช้งานไปแล้ว และมันจะไม่สามารถใช้จ่ายซ้ำได้อีก (เฉพาะ UTXO ที่ยังไม่ใช้เท่านั้น ที่จะนำไปใช้จ่ายได้)

Extended UTXO

Cardano ใช้ UTXO เวอร์ชันที่คิดค้นขึ้นใหม่ เรียกว่า extended UTXO (eUTXO) ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่า datum และ script ช่วยให้สามารถแนบข้อมูล arbitrary logic และ metadata ในธุรกรรมในแต่ละรายการได้

eUTXO ยังมีอีกสองคุณสมบัติที่เหนือกว่า classic UTXO ดังนี้:

 • Scriptt: คือ Arbitrary logic ที่อ้างอิงกับ eUTXO และข้อมูลของมันเอง เพื่อพิจารณาว่าสามารถนำไปใช้เป็น input สำหรับธุรกรรมใหม่ได้หรือไม่
 • Datums: คือ Metadata หรือ smart contract ใน Plutus โดยจะให้คำแนะนำในการทำงานแก่ผู้สร้างธุรกรรมว่าต้องทำอย่างไรกับ eUTXO บ้าง

eUTXO ในทางปฏิบัติ

เปรียบเทียบกับต้นแบบประเภท account-based ได้ว่า:

 • การยืนยันธุรกรรมนั้นถูกกว่า — ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับค่าหน่วยความจำของการติดตามสถานะการรวบรวมของเชน
 • มีความต้องการในพื้นที่จัดเก็บของ Node น้อยกว่า — state tree ของยอดบัญชีคงเหลือทั้งหมดไม่จำเป็นต้องจัดเก็บเหมือนวิธีการ account-based (เหตุผลเดียวกับข้างบน)
 • คาดการณ์ได้ — outputs ของธุรกรรมขึ้นอยู่กับ outputs จากธุรกรรมก่อนหน้า เป็นการบังคับในระดับ atomicity สามารถคาดการณ์ต้นทุน และควบคุมความถูกต้องของธุรกรรมได้ก่อนที่จะดำเนินการ นอกจากนี้ยังสามารถคาดการณ์ค่าธรรมเนียมได้ เนื่องจากไม่มีการสั่งซื้อโดยพลการตามตัวแปรของค่าก๊าซ
 • รองรับธุรกรรมจำนวนมากได้ — ธุรกรรมสามารถดำเนินการแบบคู่ขนานกันได้
 • นักพัฒนามีความคุ้นเคยน้อยกว่า — นักพัฒนา Web3 ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการทำธุรกรรมแบบ account-based
 • มีความเสี่ยงจากการทำงานพร้อมกัน — นักพัฒนา dapp ต้องค้นหาวิธีในการทำธุรกรรมเป็นชุดเพื่อให้มีการโต้ตอบของ UTXO นั้นเกิดขึ้นภายในบล็อกเดียวกัน

Dapps บน Cardano ต้องคำนึงถึงต้นแบบ eUTXO และโครงสร้างตัวเอง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการทำงาานพร้อมกัน เนื่องจากแต่ละ UTXO สามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว โปรโตคอลไม่สามารถทำให้ UTXO ของผู้ใช้งานมีความพร้อมในการใช้งานทีละหลาย ๆ คนในเวลาเดียวกัน นักพัฒนาจะต้องมีวิธีการทำงานบน DeFi ของ Cardano ที่แตกต่าง จากที่พวกเขาเคยทำบน Ethereum, Solana หรือโปรโตคอลอื่น ๆ ที่ใช้งานต้นแบบประเภท account-based และสร้างวิธีแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับปัญหาการทำงานพร้อมกัน

 • SundaeSwap — ผู้ให้บริการ DEX ที่ใช้ Scoopers เป็น aggregators บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจาก DAO เพื่อสั่งคำสั่งหลาย ๆ ชุด ให้เป็นหนึ่งธุรกรรม
 • MELD — โปรโตคอลให้กู้ยืมเงิน ที่ใช้ระบบสำรองบนเครือข่ายเพื่อจับจอง UTXOs จากผู้ใช้งาน จากนั้นสั่งคำสั่งหนึ่งชุดกับ pool ของ UTXO
 • วิธีการอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงชุดคำสั่งแบบนอกเครือข่าย เครือข่ายพิเศษที่ผสานเข้าเป็นหลาย ๆ ชุด และทำการทดแทนเป็นภาพคล่องเสมือน

วิธีการมากมายเหล่านี้ ให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วม และรับคุณค่าด้วยการให้บริการแบบเป็นชุด กลยุทธ์ที่แตกต่างกันเหล่านี้ทำให้ระบบนิเวศ DeFi ของ Cardano ทำงานคล้ายกับสภาพแวดล้อมของ app-specific multichain ที่โปรโตคอลจะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน และปรับให้เหมาะสมมากกว่าการแก้ไขตามวัตถุประสงค์ทั่ว ๆ ไป

Native Tokens

บนบล็อกเชนต่าง ๆ ที่มีรูปแบบการทำธุรกรรมประเภท account-based (เช่น เชน EVM) มีโทเค็นของมันเองชนิดเดียว (เช่น Ether บน Ethereum) มีฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างจากโทเค็นอื่น ๆ ทั้งหมด (ทั้งโทเค็นแบบที่เหมือนกัน (fungible) อย่าง ETH และโทเค็นที่แตกต่างกัน (non-fungible) เช่น NFTs ต่าง ๆ)

ด้วยการรองรับในหลายสินทรัพย์ของ Cardano นั้นไม่มีประเด็นอะไร แต่สำหรับโทเค็นที่มีความเหมือนกัน (fungible tokens: FTs) และโทเค็นชนิดเดียวกัน แต่แตกต่างกัน (non-fungible tokens (NFTs)) นั้นจะเป็นโทเค็นแบบ native และแชร์ฟังก์ชันการทำงานเกือบทั้งหมดร่วมกันเหมือนกับที่ ADA นั้นมี ความแตกต่างหลัก ๆ คือเรื่องค่าก๊าซ ที่ยังคงต้องจ่ายด้วย ADA เสมอ และมีเพียงโทเค็นที่เป็น native เท่านั้นที่จะสามารถสร้างขึ้นมา และทำลายไปได้

โทเค็นบน Cardano ไม่จำเป็นต้องสั่งทำงานผ่าน smart contract ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีในแบบเดียวกับโทเค็นมาตรฐาน ERC-20s หรือ ERC-721s และไม่จำเป็นต้องมีการถ่ายโอนการดำเนินการตาม smart contract เนื่องจากไม่ได้สร้างด้วย smart contract ที่ต่างชนิดกัน นักพัฒนา dapp จึงสามารถรวมรวมโทเค็น native ของ Cardano ทั้งหมดได้ด้วยวิธีเดียวกันได้ นอกจากนี้ต้นแบบ eUTXO ยังอนุญาตให้โอนโทเค็นต่างประเภทกันได้หลายรายการในธุรกรรมเดียว

นโยบายการสร้างโทเค็นจะถูกเขียนลงใน script ซึ่งแนบไว้กับที่อยู่ของโทเค็น นโยบายเหล่านี้รองรับการอนุญาตการทำธุรกรรม เพื่อใช้กับด้านการผลิต และสร้างสินทรัพย์อื่นเพิ่มเติม

Cardano Improvement Proposal 25 (CIP25) ได้ออกประกาศถึง metadatum label ให้ Cardano NFTs นั้นเป็นเหมือนกับ ERC-721 ของ Ethereum ได้

Staking

ผู้ที่มี ADA อยู่ทำการ delegate (ฝาก) ADA ของตนเองกับ pool operator (validator) เพื่อรับปันผลของ block rewards ขณะที่คงไว้ซึ่ความเป็นเจ้าของใน ADA อยู่ พวกเขาจะสามารถใช้งาน หรือถอน ADA ออกมาเมื่อไหร่ก็ได้

ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมจะรวมเข้าด้วยกันในช่วงเวลาหนึ่ง (epoch) และจะถูกกระจายเท่า ๆ กันไปยัง pools ทั้งหมดที่ได้ทำการผลิต blocks ให้กับแต่ละ slot ในช่วงเวลา (epoch) ที่กำหนด การกระจายนี้เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันกับจำนวนของผู้นำ slot ที่มีจำนวนแตกต่าง ซึ่งแทนที่จะพึ่งพา operator เจ้าใดเจ้าหนึ่งสำหรับการแจกจ่ายนี้ บล็อกเชนจะเป็นตัวรับประกันว่า delegator ทุกรายจะได้รับผลตอบแทน

การ Stake (เรียกรวมการฝากแบบกว้าง ๆ) จะเริ่มทำงานหลักจากผ่านไปสอง epoch และจะแจกจ่ายผลตอบแทนขึ้นในรอบที่สาม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ของ pool operator (validator) จะใช้เวลาสอง epoch ถึงจะเห็นผล เพื่อเป็นการป้องกัน delegators (ผู้ฝากเงินกับ validator) จากการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหัน

ค่าธรรมเนียมธุรกรรมคงที่ 20% จะเข้าไปที่คลังก่อน แทนที่จะแจกจ่ายทั้งหมดให้กับผู้ที่ stakes (เรียกรวมผู้ที่ฝากเงินทั้ง delegators และ validators) เงินคลังที่ว่านี้สามารถปรับค่าได้ผ่านกระบวนการลงมติ (Governance) ซึ่งวิธีนี้จะถูกใช้ในด้านการสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยังยืนด้วยเช่นกัน

ผลตอบแทนจาก Staking จะเหมาะสมที่สุด เมื่อการ stake ADA ทั้งหมดได้รับการแจกจ่ายอย่างเท่าเทียมกันระหว่างจำนวนที่ต่างกันในแต่ละ staking pools โดยมีค่าพารามิเตอร์ K เป็นจำนวน pools ที่ออกแบบไว้: เดิมทีมีอยู่ 250 pools ภายหลังมีการปรับปรุงเป็น 500 ซึ่งได้มีการพูดคุยให้เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 pools เพื่อเป็นการกระจายอำนาจ หรือศูนย์กลางให้มากยิ่งขึ้น

Pools ใดที่มีการ stake ที่มากเกินไปจะต้องเจอกับการปรับลดผลตอบแทนลงเพื่อจูงใจให้เกิดการกระจายอำนาจระหว่าง pools ให้มากขึ้น ค่าตรงนี้จะถูกพิจารณาโดยการนำจำนวน circulating supply หารด้วยค่า K โดย Cardano ไม่มี slashing (การทำโทษด้วยการทำลายเหรียญทิ้ง) ต้องขอบคุณสิ่งจูงใจในรูปแบบการแชร์ผลตอบแทน

Haskell และ Plutus

Cardano สร้างขึ้นมาด้วย Haskell ซึ่งเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีฟังก์ชันเชิงสถิติ Plutus สร้างโดย IOHK เป็นภาษาที่มีพื้นฐานอยู่บน Haskell มีคุณสมบัติเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานบนบล็อกเชน และ smart contracts

การ hard fork ที่ชื่อว่า Vasil เกิดขึ้นในเดือนกันยายน ปี 2022 ซึ่งเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาชื่อว่า Plutus V2 นั่นเอง

ตอนนี้ทุกคนก็จะมีความรู้พื้นฐาน ค่อนข้างเชิงลึกเกี่ยวกับ Cardano ($ADA) กันไปไม่มากก็น้อย สัปดาห์หน้า เราจะมาคุยในตอนสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับ Tokenomics หรือการออกแบบทางด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวนเหรียญว่าแบ่ง % ไปใช้ทำอะไรกันบ้าง รวมถึงการเติบโตในระบบนิเวศ เปรียบเทียบกับบล็อกเชนอื่น ๆ แล้วเป็นอย่างไรบ้างต่อไป อย่าพลาดรับชม แล้วเจอกันเร็ว ๆ นี้

และหากใครที่ยังไม่ได้อ่านบทความแรก เพื่อความต่อเนื่องก็สามารถย้อนอ่านกันได้ที่นี่:

ช่องทางติดตาม Crypto Camping:

Related posts