เล่าเรื่องหน้าแคมป์ : รู้จัก Virtual Bank ทำไม SCBX ลงมาเล่นเกมนี้ และจะแก้ไขระบบการเงินไทยแบบเดิมได้หรือไม่?

เล่าเรื่องหน้าแคมป์ : รู้จัก Virtual Bank ทำไม SCBX ลงมาเล่นเกมนี้ และจะแก้ไขระบบการเงินไทยแบบเดิมได้หรือไม่?

เรื่องเล่าหน้าแคมป์
July 4, 2023 by cryptocamping
Frame 721 - 2023-07-04T203954.091

Virtual Bank หรือ ธนาคารไร้สาขา แบงก์ชาติได้ให้ความหมายไว้ว่า ธนาคารที่ทำธุรกิจบนดิจิทัลเต็มรูปแบบ เป็นธนาคารที่ไม่มีสาขา ไม่มีตู้เอทีเอ็ม (ATM) แต่สามารถมีสำนักงานใหญ่ได้ และ ธนาคารที่เข้ามาขออนุญาตจำเป็นต้องให้บริการทางการเงินบนระบบดิจิทัล ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำแบบเต็มรูปแบบ

ซึ่งเป็นที่จับตาอีกครั้งเมื่อยานแม่ SCBX จับมือยักษ์ใหญ่เกาหลี Kakao เตรียมยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้ง Virtual Bank จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

โดย Kakao Bank เป็น Virtual Bankในเกาหลีใต้ มีจำนวนลูกค้ากว่า 17 ล้านคน และมีผู้ใช้งานถึง 11 ล้านคนต่อเดือน โดยมีฐานลูกค้าเดิมที่ต่อยอดมาจาก Kakao Talk มีผู้ใช้งานมากที่สุดในเกาหลีใต้ Kakao Bank โดยมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย คิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำให้ดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าธนาคารดั้งเดิม และไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับบริการด้านอื่นๆ

แตกต่างกับ Mobile Banking ในปัจจุบันของไทยอย่างไร?

ปัจจุบันต้องบอกว่าคนไทยหันมาใช้การใช้งานแบงค์ผ่านระบบดิจิทัลเกือบทั้งหมดแล้ว เช่นการสแกนจ่ายด้วยแอปพลิเคชันของธนาคาร หรือการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง แม้กระทั้งการซื้อของออนไลน์ แบงก์ชาติให้คำตอบเรื่องนี้ว่า รูปแบบการดำเนินธนาคารแบบVirtual Bank มีหัวใจหลักคือ “ธนาคารไร้สาขา” เนื่องจากการไม่มีสาขาจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธนาคารพาณิชย์หลุดออกจากกรอบการดำเนินงานแบบเดิม

1.ใช้จำนวนบุคลากรลดลง 2.กระบวนการลดลง 3.การทำธุรกรรมสะดวกขึ้น เนื่องจากการทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งยังต้องอาศัยการดำเนินการผ่านสาขาของธนาคารต่างๆอยู่ รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์หลัก ยังใช้ดำเนินงาน (Core Banking System) โดยพัฒนามาจากเทคโนโลยีเก่าที่ขาดความยืดหยุ่นและขาดการเชื่อมโยงกับระบบรอบข้างอื่น รวมทั้งไม่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Virtual Bank ใช้ระบบคอมพิวเตอร์หลักที่ใช้ดำเนินงานบนเทคโนโลยีใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสูง ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อและใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลข้างเคียง ทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ในการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นเอกเทศจากธนาคารปกติ 100% แต่Mobile Banking เป็นเพียงส่วนต่อขยายของระบบธนาคารแบบเดิม

Related posts